Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Boris Fuchs er en av forskerne som har undersøkt blynivåene i bjørn.
Boris Fuchs er en av forskerne som har undersøkt blynivåene i bjørn.

Alle bjørnene var fulle av bly

Aldri før har forskerne sjekket blynivåene i så mange bjørner. De fant ingen dyr med lave verdier. Også bjørnungene hadde svært høye nivåer.

Funnene ble publisert i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Environmental Pollution denne uka. Arbeidet er en del av det skandinaviske bjørneprosjektet som har fulgt bjørnestammen i Sverige og Norge siden midt på 1980-tallet.

Hovedforfatter på artikkelen er stipendiat på Høgskolen i Innlandets avdeling på Evenstad, Boris Fuchs.

– Man kunne egentlig forventet et motsatt resultat. I alle andre undersøkelser av blyinnhold i for eksempel mennesker, mus eller mose, har vi over tid sett en ganske voldsom nedgang i nivåer. Det gjelder altså ikke for bjørn, forteller han.

Blant deltakerne i dette forskningsprosjektet er i tillegg til Høgskolen i Innlandet, Norsk institutt for naturforskning, Universitetet i Sørøst-Norge og Sveriges lantbruksuniversitet.

Boris Fuchs (t.v) i dyp konsentrasjon under blodprøvetaking i arbeidet med å kartlegge blynivåene i bjørn.
Boris Fuchs (t.v) i dyp konsentrasjon under blodprøvetaking i arbeidet med å kartlegge blynivåene i bjørn.

Rekordmange bjørner undersøkt

153 blodprøver fra bjørner er undersøkt for blyinnhold. Aldri før har så mange prøver blitt analysert.

Prøvene er tatt hovedsakelig i Sverige i perioden fra 2010 til 2020. Forskerne har tatt prøver av blodet til både hanner, binner og ikke minst ungene deres.

Snittnivået av bly i blodet til de undersøkte bjørnene var 97 mikrogram per liter.

– Det som er spesielt, er at vi ikke fant en eneste bjørn med veldig lave verdier. De laveste verdiene vi fant var nesten 40 mikrogram per liter. De bjørnene med høyest nivå målte vi til 220 mikrogram per liter, forteller Fuchs.

For å sette disse tallene i sammenheng starter de negative konsekvensene med å ha bly i kroppen ved 12 mikrogram per liter blod hos oss mennesker .

Ifølge Folkehelseinstituttets fakta om bly i mat og miljø er det beregnet at en slik konsentrasjon i barn er forbundet med en prosents reduksjon i IQ. Hos voksne kan selv beskjedne mengder bly gi økt blodtrykk, økt risiko for hjerte- og karsykdommer og nyreskader.

Det kan du lese mer om i denne saken på forskning.no: 800 millioner barn utsatt for nervegiften bly

Forskerne tok både blodprøver og melkeprøver av binnene som hadde unger.
Forskerne tok både blodprøver og melkeprøver av binnene som hadde unger.

Sammenheng mellom blod og melk

Noe annet som skiller denne undersøkelsen fra andre undersøkelser, er at forskerne har sikret seg blodprøver fra binner som har unger. De har også prøver fra melken binnene produserer og ungene drikker.

Og blynivåene i blodet henger klart sammen med blynivåene i melken.

– Når ungene er ett år gamle tar vi første prøve. Allerede da er de på samme nivå når det gjelder bly i blodet som mora. Her er det en veldig klar korrelasjon, forteller Fuchs.

Og ikke overraskende – hvis binnene har høye blynivåer i blodet, finner forskerne også høye blynivåer i melken deres.

– Dette er jo naturlig, men ingen har tatt slike prøver før, så vi er de første til å vise dette for bjørn, sier stipendiaten.

Det er svært vanskelig å finne ut hva disse blynivåene har å si for bjørnene selv. Hvis man skulle klart det, hadde man vært avhengig av å finne bjørner uten bly i blodet.

– Vi har ikke noen bjørner å sammenligne med. Dessuten vil bjørnene antagelig få nokså subtile skader av disse høye blynivåene. Det er vanskelig å fange opp. Det er ikke sånn at bjørnene faller om og dør når de har høyt blynivå, forteller Boris Fuchs.

Forskning på andre pattedyr viser at de får skader av lignende blynivåer i blodet. Fuchs tror ikke det er noen grunn til å tro at det er noe annerledes hos bjørn.

Det er flere kilder til de høye blynivåene forskerne har funnet i bjørn de siste ti årene.
Det er flere kilder til de høye blynivåene forskerne har funnet i bjørn de siste ti årene.

Gamle synder er årsaken

Forskerne kan si noe om årsaken til at bjørnen har så høye nivåer av bly i blodet.

– Utslipp av bly fra tidligere tider, blant annet fra blyholdig bensin, blir transportert i luften og fordelt ut i miljøet med regn. Etter mange hundre år med bruk av bly er det mye av dette i landskapet. Blant annet i blåbær eller annet som bjørnen spiser, sier Fuchs.

Skandinavia har fått sin solide dose av dette både fra utslipp innenfor egne grenser, men også fra utslipp fra Sentral-Europa. Bly i naturen forsvinner ikke. Det blir der.

En annen årsak til bly i naturen er blyholdig ammunisjon som brukes i jakt.

– Når jegere bruker ammunisjon med bly, sprer blyet seg fra sårkanalene til de indre organene i dyrene som skytes, for eksempel i elg. Når dyrene er skutt, legges ofte disse delene av dyrene igjen i skogen. Mange åtseletere spiser dette, blant annet bjørn, og da får de i seg bly, forteller forskeren.

Det er lov å bruke blyholdig ammunisjon i Norge, men en løsning hadde vært å gå over til kuler uten bly for å unngå dette. Dette er omtalt i saken Kuler uten bly er like gode.

–Jeg tror ikke blyfragmenter fra ammunisjon i slakteavfall er nok til å forklare det høye blynivået vi finner i alle bjørner, men det er en potensiell kilde, forteller Boris Fuchs.

153 blodprøver fra bjørner er undersøkt for blyinnhold. Ennå har de ikke alle svar på hvor blyet kommer fra.
153 blodprøver fra bjørner er undersøkt for blyinnhold. Ennå har de ikke alle svar på hvor blyet kommer fra.

Forskergruppen vil fortsette arbeidet i tida fremover. De har blant annet planer om å se på hvor blyet kommer fra.

De vil også se nærmere på prøver tatt av bjørn i nasjonalparker i Alaska som skal ha veldige lave verdier av bly i blodet.

Referanse:

Boris Fuchs mfl: High concentrations of lead (Pb) in blood and milk of free-ranging brown bears (Ursus arctos) in Scandinavia. Environmental Pollution, 2021. Doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117595

Powered by Labrador CMS