Siste artikler fra:

Siste artikler fra:

Norsk Romsenter er et offentlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Romsenteret skal medvirke til å utvikle, samordne og evaluere den nasjonale romvirksomheten, samt ivareta Norges interesser i ESA. Les mer på www.romsenter.no
Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte på romsenteret - les mer.

Powered by Labrador CMS