Kultur

Det haster med å få på plass nye løsninger for å håndtere styrtregn i norske byer, mener forsker og landskapsarkitekt.

For hjemmekjære eldre kan det brått føles utrygt å fortsette å bo hjemme. – Pårørende må være oppmerksomme på dette, fordi en del eldre ikke selv tar initiativ til å flytte, sier forsker.

Forskeren forteller:

Det å uttrykke seg idiomatisk på et språk handler om mer enn å forstå at å gå over bekken etter vann til en som er i ferd med å drukne, er å gjøre ham en bjørnetjeneste og seg selv unødig møye.

Norske religionsforskere samarbeider med studenter og forskere fra Myanmar for å forstå mer av konflikten mellom rohingyaene og buddhistene.

En liten klode har blitt avslørt fordi den går feil vei rundt Sola.