Kultur

Danske, tyske og finske ungdommer ser andre verdenskrig som en viktig historisk begivenhet. Men det er stor forskjell på hvordan de oppfatter krigen.

Fra SINTEF

Å bruke tjenester på nett kan være frustrerende. – Vår forskning viser at mange bedrifter ikke har god nok kontroll på hva kundene deres opplever, sier forsker ved Sintef.

Fra NTNU

Bryggesteiner er svært vanlige funn når arkeologer undersøker gamle gårdsbruk. Men hva kan de fortelle oss?

En over 30 000 år gammel grav kan vise at forfedrene våre var fullstendig klar over farene ved innavl.