Kultur

Forskeren forteller:

Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer som man bør ta hensyn til i all planlegging.

Mange av elvene i Norge blir brukt for å betjene oss mennesker. Det gjelder for eksempel kunstig vanning, flomvern og drikkevannsforsyning. Men hvordan påvirker dette alger og dyr som lever der?

Forskeren forteller:

Valentinsdagen i Norge er styrt av handelens markedsføring. Samtidig rører dagen ved våre dypeste biologiske drifter.