Kultur

Bakgrunn:

13. desember feirar vi St. Lucia. Men ifølgje folketradisjon er det også kvelden når det vondsinna vesenet Lussi kjem ut for å straffe uskikkelege barn. 

 

Figurer i berget bandt ulike folkegrupper i Sør-Amerika sammen for inntil 2000 år siden, tror forskere.

Fra NTNU

De bodde ofte i jordhytter, som de gjerne gjenbrukte og holdt ved like, framfor å bygge nye.

Flere mener det bør bli lettere for asylsøkere å få opphold, ifølge nye tall fra SSB. Andelen som mener innvandrere gjør en nyttig innsats øker også.

Uppsala universitet frikjente først sine egne forskere, men etter en ny granskning slår de fast at forsøkene aldri ble utført.