Helse

Nedgangen i antall dødsfall som skyldes tarmkreft i EU-landene er en suksesshistorie, mener europeiske forskere. Men i Norge er situasjonen annerledes.

Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora.

Forskere skal nå få lettere tilgang til verdifulle helseopplysninger når 70 registre samles på ett nettsted. Opplysningene er særlig viktige i utviklingen av persontilpasset medisin, ifølge forskningsdepartementet.

Fekaltransplantasjon kan virke bra for noen av de med IBS, ifølge ny norsk studie.

Forskere håper den nye oppfinnelsen kan revolusjonere hjerneforskningen.