Helse

Global Virome Project kan gi bedre vaksiner og behandlinger og kanskje bli et redskap mot pandemier.

Alle de 21 medikamentene mot depresjon hadde større effekt enn placebo i ny forskningsgjennomgang.