Helse

Professor Birgitta Langhammer er ekspert på eldre og trening. Her gir hun råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

Innen 2045 vil nesten en firedel av verdens befolkning være ekstremt overvektig, en økning på over 50 prosent, ifølge en ny studie.

For hjemmekjære eldre kan det brått føles utrygt å fortsette å bo hjemme. – Pårørende må være oppmerksomme på dette, fordi en del eldre ikke selv tar initiativ til å flytte, sier forsker.

Mye hinter om at tarmbakteriene spiller en viktig rolle når blodårene ut fra hjertet tetter seg igjen, mener Harvard-professor.

Knokler fra middelalderen er så godt bevart at forskere kan finne DNA fra både mennesker og bakterier. Det gir ny kunnskap om en av middelalderens verste plager: spedalskhet.