Helse

Bare 0,03 prosent av verdens morfin brukes i fattige land. Mange lever og dør med uutholdelige smerter som det ville kostet lite å lindre.

En myk kost over huden var alt som skulle til for at kvinnene følte seg mer inkludert.

Mysteriet om hvorfor vi mennesker har utviklet en så innviklet bevissthet, kan kanskje forklares med loven om entropi: At alt utvikler seg fra orden til kaos. Det konkluderer en internasjonal studie.

Minst ni millioner mennesker døde som følge av forurensning i 2015. Det er tre ganger så mange som aids, tuberkulose og malaria til sammen, ifølge ny rapport.

Fra Statped

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.