Helse

Prevensjonsmidler med hormoner knyttes til økt bruk av antidepressiva blant unge jenter i svensk studie.

Tre ulike forskergrupper blåser nytt liv inn i det såkalte fedmeparadokset. De har funnet ut at mennesker med overvekt eller fedme oftere overlever infeksjoner enn normalvektige.

Behandling med smertestillende midler over 13 uker ga ikke sykehjemspasienter med demens og depresjon bedre søvn. Derimot kan behandlingen gi mer depresjon, viser UiB-forskning.

Forskar brukte eit år saman med rusbrukarar for å forstå kor viktig benken er. Svaret er at her opplever rusbrukarar verdigheit og fellesskap.

Vi har fortsatt mangelfull medisinsk kunnskap om kvinners helse, viser en ny rapport som legges fram fredag.