Samfunn

Til tross for langt flere anmeldelser av seksuallovbrudd, vold og mishandling i fjor, var det likevel rekordfå politianmeldelser i 2017.

Etter at en ny klageordning ble innført, får 43 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo som klager, endret karakter.

Forskere skal undersøke hvordan farger kan påvirke folks evne til å huske desimaler av pi.