Samfunn

Under tellekanten:

Les Under-tellekanten-intervju med professor Edvin Bru.

Ungdomsgutter som har jobbet som lekekompis i barnehage, velger ofte å komme tilbake når de blir voksne. Nå gir forskere råd for hvordan flere barnehager kan bruke dette tiltaket. 

Fra SINTEF

Forskere har funnet tre hovedtiltak som funker best for barn og unge som sliter. Uformelle samtaler med voksne er et av dem.