Samfunn

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har kuttet henvisninger til «begge kjønn» og «hun/han» fra vedtektene. – Det handler om å vise respekt for et større kjønnsmangfold, forklarer styreleder Kari Solbrække.

En betydelig andel eldre opplever at en av deres nærmeste er voldelig. Få snakker med andre om det.