Samfunn

Spør en forsker:

Wolla, det er ingen som forsker på ungdomsspråket!

Ikke siden 2006 har så få giftet seg som i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig økte antallet skilsmisser.

Stortingets byggeprosjekt er blitt en gedigen byggeskandale. Hva kunne de ha gjort for å unngå den store kostnadssprekken?