Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Peer Jacob Svenkerud levde et dobbeltliv på 2000-tallet som kommunikasjonsdirektør og varsler.
Peer Jacob Svenkerud levde et dobbeltliv på 2000-tallet som kommunikasjonsdirektør og varsler.

Han levde et dobbeltliv som varsler og kommunikasjonsdirektør

PODCAST: Nå er han professor og gir ut fagbok basert på sin egen historie.

Peer Jacob Svenkerud levde et dobbeltliv i tre år på 2000-tallet. Han satt i toppledelsen i Norsk Tipping som kommunikasjonsdirektør. Utad representerte han en bedrift som var i hardt vær etter at en varsler hadde avslørt tvilsom pengebruk i ledelsen i det offentlig eide selskapet.

Det offentligheten og de andre rundt ledelsesbordet i Norsk Tipping ikke visste, var at det var Svenkerud selv som var varsleren.

Svenkerud innleder boka Whistleblowing, Communication and Consequenses: Lessons from the Norwegian National Lottery med et narrativ fra denne tida: Hver eneste dag stoppet han på den samme bussholdeplassen, et sted mellom Elverum og Hamar, for å kaste opp – i et forsøk på å bli kvitt uroen i magen.

Varslingen hadde kostet administrerende direktør og bedriften dyrt, men også varsleren selv.

Er både informant og redaktør

I dag er Peer Jacob Svenkerud professor og dekan ved Handelshøgskolen ved Høgskolen i Innlandet. Gjennom sitt akademiske liv og yrkesliv har han vært opptatt av åpenhet i organisasjoner og verdibasert ledelse.

Historien hans er utgangspunkt for en antologi som skal vise kompleksiteten i varsling og organisasjoners rolle, og som dykker dypt inn i varslerens og bedriftens dilemmaer.

I boka er ikke Svenkerud bare informant, men også redaktør sammen med professorene Larry Browning ved University of Texas Austin og Jan-Oddvar Sørnes ved Nord universitet.

– Jeg har fått tilbud om å skrive bok om min historie også tidligere, men sagt nei. Dette er en fagbok med tunge bidragsytere som skal bidra til at vi lærer mer om varsling. Det blir noe helt annet og for meg mer meningsfylt, sier Svenkerud.

Han understreker at boka skal øke kunnskapen om varsling og på ingen måte er ment som et oppgjør med hans tidligere arbeidsgiver og kolleger.

En personlig historie

Medredaktør Jan-Oddvar Sørnes har kjent Peer Jacob Svenkerud i mange år. Han forsker på kommunikasjon i organisasjoner og har hatt lyst til å skrive forskningsbasert om denne saken i mange år.

– Peer har holdt igjen, helt til nå. Dette er en helt spesiell sak. En typisk varsler er lenger nede i systemet og varsler ofte anonymt gjennom media. Her er det en fra topplederteamet, som attpåtil ble sittende etter varslingen som en slags dobbeltagent, sier Sørnes.

Arbeidet med boka startet med en hyttetur i Colorado hvor Svenkerud ble dybdeintervjuet i mange timer. Svenkeruds historie slik den ble fortalt i dette 18 timer lange transkriberte opptaket har vært utgangspunktet for bidragsyterne til boka, sammen med en lang rekke dokumenter knyttet til saken.

Bidragsyterne til boka belyser Svenkeruds historie fra ulike faglige teoretiske perspektiver – enten det er krisekommunikasjon, organisasjonspsykologi eller filosofi.

Kom i en skvis

Peer Jacob Svenkerud beskriver selv hvordan det som skjedde i Norsk Tipping ble et vendepunkt for ham, der han kom i skvis mellom liv og lære og måtte ta stilling hva han ønsket å stå for som leder.

For ham var det ikke bare risiko knyttet til å varsle, men også til ikke å varsle.

– Jeg kunne slutte i jobben, jeg kunne fortsette og late som ingenting eller jeg kunne si fra. For å ta den riktige beslutningen måtte tenke gjennom hva slags person jeg ønsket å være, sier Svenkerud.

Etter lang tids tvil informerte han i august 2007 styret om en rekke saker knyttet til administrerende direktør, blant annet luksuriøse turer av privat karakter på bedriftens regning, tvilsomme sponsoravtaler og leverandøravtaler med venner og nære forbindelser.

Hovedfokuset til ledelsen etter dette var å finne varsleren, ikke å rydde opp i praksisen, ifølge Svenkerud.

I oktober samme år gikk administrerende direktør av. Saken kom ut i offentligheten, Riksrevisjonen startet gransking og i april året etter gikk også styrelederen av.

– Ikke gode nok rutiner i bedrifter

Da det ble offentlig kjent tre år senere hvem som var varsleren, ventet det ingen applaus for Svenkerud. Slik han framstiller det, ble han til slutt presset til å slutte, av den samme ledelsen som skulle «rydde opp» i bedriften.

Svenkerud sier han er klar over at andre involverte har andre versjoner av det som skjedde. For egen del har arbeidet med boka gjort at han føler seg tryggere på det han gjorde.

– For meg har det vært viktig å ta dette verdimessige oppgjøret med meg selv. Lojalitet for meg er å si fra. En organisasjon hvor folk bøyer hodet og nikker i tro på at de ved det viser lojalitet, kan komme til å ta feil valg. Å være lojal er å si fra, ikke bøye hode i servilitet.

Professor Jan-Oddvar Sørnes mener bedrifter og ledere har mye å lære om hvordan de først og fremst skal unngå og eventuelt håndtere, det at ansatte varsler.

– Mange organisasjoner har jobbet mye med rutiner og beredskap rundt åpenhet de siste tiårene. Men når det virkelig smeller, viser det seg at de ikke har gode nok rutiner for å ta seg av det, sier han.

Flere kanaler for varsling i dag

Norsk Tipping oppgir at de i dag har flere etablerte kanaler for intern varsling, i tillegg til en ekstern varslingskanal.

– Alle varslingssaker er ulike og krevende. I Norsk Tipping skal det være trygt å varsle, og varslerne blir ivaretatt. Det å varsle, er en lovfestet rettighet enhver arbeidstaker i Norge har rett til å benytte seg av, og det respekterer vi fullt og helt, sier dagens kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen.

Hør podcast med Peer Jacob Svenkerud i samtale om tema med filosof Einar Øverenget:

Referanse:

Peer Jacob Svenkerud, Jan-Oddvar Sørnes og Larry Browning (red.): Whistleblowing,Communication and Consequences. Lessons from The Norwegian National Lottery. Routledge, 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS