Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

Svenja B. Kroeger med et lite gulbukmurmeldyr.
Svenja B. Kroeger med et lite gulbukmurmeldyr.

Eldre murmeldyr-mødre får mer suksessrike døtre

World Wildlife Day: Forsker Svenja B. Kroeger har en særlig lidenskap for murmeldyr og andre pelskledte skapninger. I Rocky Mountains har hun studert aldring hos gulbukmurmeldyr.

Gulbukmurmeldyr er store, robuste jordekorn som naturlig hører hjemme i fjellområder sørvest i Canada og vest i USA, inkludert Rocky Mountains.

De lever vanligvis under tøffe forhold høyt til fjells, gjerne over 2000 meter. Der ligger de i dvale om lag åtte måneder i året, fra september til mai.

Som en del av doktorgradsarbeidet tilbragte Svenja B. Kroeger to feltsesonger ved en forskningsstasjon i Colorado Rocky Mountains. Hensikten var å samle inn data til en langtidsstudie på gulbukmurmeldyr.

– Studien har pågått siden 1962, forteller NIBIO-forskeren. Det var fantastisk å kunne bruke dette enorme datamaterialet i min forskning på aldring hos murmeldyr.

– I felt brukte jeg tiden på å fange og observer murmeldyr. Alle murmeldyrene hadde individuelle øremerker. I tillegg malte vi dem på ryggen med et naturlig fargestoff, slik at vi lettere kunne identifisere dem på avstand. Dette arbeidet måtte gjentas flere ganger fordi murmeldyrene skifter pels to ganger i året.

Hannen forsvarer haremet sitt

Murmeldyr blir kjønnsmodne når de er om lag to år, og de kan leve til de er 15 år gamle. Dyrene lever i underjordiske huler, i kolonier på opptil tjue individer. Det er vanligvis en dominerende hann i hver koloni.

– Gulbukmurmeldyr har såkalt “harem-polygyni”, forklarer Kroeger. Det betyr at en hann forsvarer og parer seg med, en eller flere hunner innenfor sitt territorium.

I utgangspunktet er den dominante hannen far til alle valpene i territoriet, men noen ganger kan også «ikke-dominante» hanner snike seg til paringer med enkelte av hunnene.

Eldre mødre får mer suksessfulle døtre

I sitt doktorgradsarbeid ved University of Aberdeen studerte Kroeger hvordan antall valper varierte med mødrenes alder og også hvordan døtrenes reproduksjon ble påvirket av morens alder da de selv ble født.

– Gulbukmurmeldyrene lever under svært tøffe forhold, forteller hun. Sommeren er kort, og hver hunn får maksimalt ett kull per år. Likevel er det stor variasjon hunnene imellom, og dette er et svært spennende system å studere.

– Noen hunner dropper å reprodusere enkelte år, andre får valper hvert år gjennom hele livet. Det er også ganske stor variasjon når det gjelder kullstørrelse; antall valper varierer fra null til ti.

– Ett av våre interessante funn var at eldre mødre fikk mer suksessrike døtre. Det vil si at døtre av eldre mødre selv fikk flere avkom, gjennomgående gjennom hele livet.

De fikk med andre ord videreført flere gener til neste generasjon.

Murmeldyr blir kjønnsmodne når de er om lag to år, og de kan leve til de er femten år gamle.
Murmeldyr blir kjønnsmodne når de er om lag to år, og de kan leve til de er femten år gamle.

Murmeldyrdronningen

– Jeg har alltid hatt en dårlig skjult lidenskap for små lodne pelsdyr, forteller forskeren. I løpet av oppveksten i Luxembourg hadde jeg mange kjæledyr. Jeg var besatt av både gnagere, harer og kaniner.

– Jeg fikk min første hamster da jeg var seks år gammel, senere ble det flere hamstere, kaniner og marsvin.

Kroeger er også interessert i insekter, planter og fugler. De siste årene har hun arbeidet med mange ulike grupper av planter og dyr.

Hun synes alle organismer er fascinerende på hver sin måte. I sosiale medier er hun kjent som Marmot Queen, murmeldyrdronningen.

– Å få jobbe med murmeldyr var en drøm som gikk i oppfyllelse. Disse vakre, lubne ekornene er fantastiske skapninger, og jeg føler meg svært privilegert som har fått lov til å tilbringe så mye tid sammen med dem.

World Wildlife Day – 3. mars

Verdensdagen for ville dyr og planter markeres hvert år den 3. mars.

Denne FN-dagen markeres for å skape bevissthet om alle fordelene bevaring av ville dyr og planter har for oss mennesker. Samtidig er den en påminner om kampen mot flora- og faunakriminalitet, for eksempel ulovlig eggsamling og jakt på elefanter og neshorn.

Les mer om World Wildlife Day

Tap av biologisk mangfold er en stor bekymring

Som mange av oss andre er Kroeger bekymret for framtiden, klimaendringer og tap av biologisk mangfold over hele verden.

– Det er hjerteskjærende å se hvordan vi behandler planeten vår og andre levende vesener. Vi deler denne kloden med et stort antall andre arter. Som mennesker bør vi vise større respekt, både for naturen generelt og for de andre artene vi deler planeten med.

– Rundt omkring i verden er det heldigvis mange mennesker som kjemper hver dag for å ta vare på miljøet. Folks bevissthet øker sakte, men sikkert, og stadig nye mennesker blir engasjert. Det er særdeles viktig at vi også når fram til politikere og beslutningstakere i ledende posisjoner.

– Vi bør behandle alle levende vesener med respekt og medfølelse, sier hun.

Se video om World Wildlife Day:

Verdensdagen for ville dyr og planter markeres hvert år den 3. mars.

Referanse:

Svenja B. Kroeger mfl.: Older mothers produce more successful daughters. PNAS, 2020. (Sammendrag). Doi/10.1073/pnas.1908551117

Powered by Labrador CMS