Saken er produsert og finansiert av Nordlandsforskning - Les mer

PP-tjenesten kan for lite om hvordan skolen jobber

Lærerne skal finne elevenes faglige nivå for å hjelpe dem videre. Men dette vet PP-tjenesten for lite om.
23.8 2013 05:00


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Det overrasker oss, sier forsker Bent-Cato Hustad i Nordlandsforskning.

Individuell vurdering av elevene er viktig for å tilpasse opplæringen til den enkelte.

Derfor er det overraskende at PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste) vet så lite om hvordan lærerne jobber med dette, fastslår Hustad.

– 45 prosent av PP-lederne sier at deres tjeneste har mangelfull kunnskap om skolens arbeid for å finne ut hvilket nivå elevene er på faglig. 85 prosent av de fagansatte sier at de i liten grad har etterutdanning om dette.

Svært kompetent

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartlagt kompetansen i PP-tjenesten.

Sju av ti fagansatte har minst fem års høyere utdanning. Rapporten viser at PP-tjenesten er faglig svært kompetent til å ivareta de fleste av sine oppgaver.

Men 43 prosent av PP-lederne sier at deres PP-tjeneste i liten grad makter å arbeide forebyggende. Enkelte tjenester strever også med å gi tidlig innsats, være tilgjengelig og å bidra til samordning av tjenester rundt elevene.

Avgjørende


Bent-Cato Hustad.

I 2009 ble det innført nye forskrifter for individuell vurdering. Noen av de sentrale formålene er å uttrykke kompetansen til elevene, å bruke vurderinger som redskap i læreprosessen og å være et grunnlag for at eleven øker kompetansen sin i fagene.

– Individuell vurdering i skolen er ikke et mål i seg selv, men et redskap for å bedre opplæringen til den enkelte. At PP-tjenesten har kunnskap om dette, er helt avgjørende, sier Hustad.

PP-tjenesten er barnehagenes og skolenes nærmeste rådgivingstjeneste. Forskerne anbefaler at kommunene sørger for tettere samarbeid mellom PP-tjenesten og lærerne.

Referanse:

Hustad, Strøm og Strømsvik: Kompetanse i PP-tjenesten - til de nye forventningene? (pdf), NF-rapport nr. 2/2013.

Rapporten fra Nordlandsforskning danner grunnlag for Utdanningsdirektoratets strategiarbeid for etter- og videreutdanning for PP-tjenesten.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse