Denne artikkelen er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - les mer.

Kan alt det toppledere gjør ved siden av jobben si noe om hvordan de vil lykkes som ledere?
Kan alt det toppledere gjør ved siden av jobben si noe om hvordan de vil lykkes som ledere?

Hva sier hobbyer og personlighet om toppledere?

Har det noe å si om sjefen hopper fallskjerm på fritiden? Professor Koen Pauwels har studert mye av forskningen på toppledere og effektene av deres personlighet, erfaringer og egenskaper.

Amazon-sjef Jeff Bezos bruker fritiden på ubåt-skattejakt etter gamle NASA-raketter. Utleie-milliardær Ivar Tollefsen er en ivrig rallykjører og fjellklatrer. Elon Musk beskriver jobben som sin hobby, men det er kanskje ikke så rart når jobben er å bygge romraketter og raske biler – og bli verdens nest rikeste av det i samme slengen.

Men kan alt det topplederne gjør ved siden av jobb si noe om hvordan de vil lykkes som ledere?

BI-professor Koen Pauwels har sammen med kolleger undersøkt mye av forskningen på toppledere og effektene av deres personlighet, erfaringer og egenskaper.

Arbeidet ble nylig presentert på en konferanse ved Handelshøyskolen BI.

Forskerne oppdaget at alt fra overdrevent høy selvtillit, militær bakgrunn og politisk ståsted ikke bare påvirket personers lederstil, men også innovasjonsevnen og verdiskapingen i selskapene de ledet.

BI-professor Koen Pauwels har sammen med kolleger undersøkt mye av forskningen på toppledere og effektene av deres personlighet, erfaringer og egenskaper.
BI-professor Koen Pauwels har sammen med kolleger undersøkt mye av forskningen på toppledere og effektene av deres personlighet, erfaringer og egenskaper.

Alder og utdanning

Flere studier viser at yngre toppledere gjerne er mer aggressive i sin tilnærming, mens eldre ledere er mer bekymret for sin egen økonomiske og profesjonelle sikkerhet.

De sistnevnte er også i gjennomsnitt tregere til å lære seg ny teknologi og søker i mindre grad vekst gjennom innovative strategier.

Enkelte studier peker på at selskaper dessuten ofte er mer innovative dersom topplederne har en høy utdanning.

Toppledere med MBA-grader fra anerkjente handelshøyskoler har vist seg å forbedre avkastning, gjerne fordi disse lederne forfølger mer innovative eller risikofylte forretningsmodeller.

Hobbyer og selvtillit

At mange toppledere bruker fritiden sin til å hoppe ut av fly, klatre i fjellvegger eller foreta høyrisiko-investeringer er kanskje ikke så rart når de til stadig må balansere mellom kalkulert og uforsvarlig risiko på jobb.

Slik adferd kan derimot bidra til å skremme bort aksjonærer.

«Arbeidsgivere må vurdere om det samme som for eksempel gjorde den personen til en vellykket toppleder, også førte til at den samme personen valgte å engasjere seg i svært risikable hobbyer», sa professor David Larcker ved Stanford University i et Wall Street Journal-intervju i 2019.

Tidligere studier har vist at det er mer sannsynlig at ledere med høy selvtillit og et større behov for adrenalinkick, også er mer innovative på jobb, fordi de er kreative, foretrekker endringer og misliker rutine.

For mye av det gode kan imidlertid få negative konsekvenser for selskaper hvis topplederen har en tendens til å overvurdere sin egen evne til å ta gode beslutninger og kontrollere situasjoner.

Bakgrunn og politisk ståsted

Er du en av dem som assosierer en militær bakgrunn med egenskaper som høy selvtillit, risikovilje og solide lederegenskaper?

Nyere forskning tyder på at selskaper som ledes av personer med militær bakgrunn generelt innoverer mindre, og at de i noen tilfeller også har svakere resultater.

En årsak til dette kan være at lederegenskaper som verdsettes i militæret, slik som en disiplinert og selvoppofrende personlighet, potensielt kan resultere i en mer byråkratisk bedriftskultur som genererer mindre og tregere kontantstrømmer.

Studier har imidlertid vist at de samme negative effektene viskes ut hvis den samme lederen har en høyere utdanning på MBA-nivå.

Samtidig er det verdt å påpeke at den disiplinerte, og mindre risikovillige tilnærmingen kan begrense vekst i oppgangstider, men samtidig være akkurat det bedrifter trenger i dårlige perioder, slik som den pågående Covid-19-krisen.

I USA har forskere i tillegg sett på forholdet mellom topplederes politiske ståsted og resultater.

Mens ledere med liberale verdier viste større innovasjonsvilje, var de med mer konservative verdier i gjennomsnitt mer skeptiske til forandring.

Selskapene som ledes av de som tradisjonelt stemmer republikansk, opplevde gjerne også større intern konflikt, svakere resultater og viste mindre vilje til å ta samfunnsansvar. Samtidig hadde de mindre gjeld og tilfeller av skatteunndragelse.

Kunnskapshull og hodejegernes utfordringer

Selv om det har blitt gjort mye forskning på toppledere, er det fortsatt mye vi ikke vet eller kan konkludere noe om. Et eksempel på dette er topplederes kjønn, der forskningen spriker i alle retninger.

Hovedpoenget er at forskere primært har fokusert på topplederen som enkeltindivid, fremfor å se på ledergruppen som en helhet.

Koen Pauwels studie foreslår flere måter topplederfunnene kan skille seg fra for eksempel en markedsdirektør. Han oppfordrer til mer forskning på hvordan ulike bakgrunner kan bremse eller styrke innovasjon og resultater for bedrifter.

Vil for eksempel selskaper skape og tjene mer hvis økonomidirektøren liker å ta sjanser, mens markedsdirektøren er mer konservativ?

For hodejegere er det uansett viktig å ikke se seg blind på populære lederegenskaper, ifølge forskeren. De bør heller fokusere på hvilke kvaliteter det aktuelle selskapet faktisk trenger og ta hensyn til demografi, bakgrunn og personlighet for å finne den riktige sammensetningen innad i ledergruppen.

Referanse:

Ya You mfl.: How CEO/CMO characteristics affect innovation and stock returns: findings and future directions. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020. Sammendrag. Doi.org/10.1007/s11747-020-00732-4

Powered by Labrador CMS