Saken er produsert og finansiert av Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet - Les mer

Psykologisk behandling kan lindre smerte

Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte og funksjon etter endt behandling og med en oppfølging i inntil ett år.
13.1 2013 05:00


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Kroniske smerter er utbredt blant voksne nordmenn – nær en tredel av befolkningen lider av dette. 

Til sammenligning er det 16–19 prosent av voksne i våre naboland som lider av kroniske smerter. Kroniske smertetilstander er viktige årsaker til at menn og kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalderen.

Psykologisk behandling kan hjelpe

Psykologisk behandling kan hjelpe, viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret. Forskerne har oppsummert forskning om effekt av psykologisk behandling på smerte og funksjonsevne og på tilbakeføring til arbeid.

Rapporten oppsummerer i tillegg effekt av psykologisk behandling når den inngår som en del av et tverrfaglig behandlingstilbud.

Rapportens hovedfunn er at psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte og funksjon etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år.


Forsker Asbjørn Steiro

Forskerne har også sett at psykologisk behandling som en del av tverrfaglig behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år.

Forskerne fant ikke oversikter som kunne dokumentere om psykologisk behandling gir en raskere tilbakeføring til arbeid.

Forskerne vurderte at studiene i de inkluderte systematiske oversiktene er av moderat til lav kvalitet.

Bedre effekt for noen smertetilstander

Personer med langvarige kroniske smertetilstander er en sammensatt gruppe mennesker.

Forskerne ved Kunnskapssenteret har derfor gjort meta-analyser separat for personer med fibromyalgi og kroniske korsryggsmerter, samt slått sammen øvrige kroniske smerter i kategorien ”andre kroniske smertetilstander”.

- Disse analysene viste at psykologisk behandling har større effekt for personer med kroniske korsryggsmerter og andre kroniske smertetilstander enn for personer med fibromyalgi, sier forsker Asbjørn Steiro ved Kunnskapssenteret. 

Steiro foreslår at framtidige studier ser spesifikt på hvilke behandlingskomponenter som eventuelt har effekt, og undersøker om karakteristika ved de ulike pasientgruppene kan ha betydning for effekten.

- Analyser som dette vil kunne identifisere om og eventuelt hvorfor noen undergrupper har større effekt av den psykologiske behandlingen enn andre, sier Steiro.

Psykologisk behandling av smertetilstander

Psykologisk behandling skal motivere pasienten til å bearbeide og endre tanker, følelser og adferd. For kroniske smertepasienter handler det om å utvikle mestringsferdigheter for å redusere smertenes negative psykologiske konsekvenser.

Vanlige psykologiske konsekvenser av smerte er angst, depresjon, passivitet og søvnvansker. Kognitiv terapi er en vanlig behandlingsform, men andre psykologiske terapiformer brukes også.

Referanse:

Steiro m.fl.: Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstander (pdf), rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 - 2012 - Systematisk oversikt.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse