Smitteveier for pankreassykdom

Frisk settefisk blir syk i virusinfisert område. Det viser en ny studie av PD-virus og pankreassykdom (PD).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

En ny epidemiologisk studie av PD-virus og pankreassykdom (PD) viser tydelig at områder infisert med PD-virus gir stor sannsynlighet for at virusfri settefisk vil utvikle sykdommen i løpet av livsløpet.

23 av de 36 anleggene i sjø innenfor det som var satt som endemisk (smittsom) sone, som fikk satt ut virusfri settefisk fra ferskvannsanlegg, fikk påvist PD-virus i løpet av produksjonsfasen i denne studien.

Dette tilsvarer 64 prosent av anleggene. Motsatt fikk settefisk satt ut i sonen utenfor endemisk sone ikke påvist PD-virus. Funnet bekrefter tidligere funn om at PD smitter horisontalt, fra fisk til fisk.

Forskere fra Veterinærhøgskolen (NVH) og Veterinærinstituttet har fulgt sykdomsutvikling og smitteforløp av PD gjennom oppdrettsfiskens livsløp fra smolt til slakt.

Studien, som ble initiert våren 2006 og avsluttet i 2008, har blant annet vurdert om settefisk fra ferskvannsanlegg var en kilde til PD-virussmitte. Ingen funn av PD-virus i ferskvannsanleggene ble imidlertid gjort. Noen av settefisken fikk derimot PD kort tid etter utsett i sjø.

Smittes horisontalt og forblir smittet

Studien, som er en del av et doktorgradsarbeid av Mona Dverdal Jansen ved NVH, med prosjektledelse av Torunn Taksdal fra Veterinærinstituttet, viser at fisk på lokalitetene ble smittet av PD gjennom hele sjøfasen.

En rekke potensielle risikofaktorer for smitte ble undersøkt, men bare én av disse smittefaktorene ble bekreftet som reell i denne studien – at smitten sprer seg innenfor smittsom sone.

– Dette bekrefter tidligere funn om at smitten spres horisontalt, fra anlegg som ligger i nærheten av hverandre, forklarer Dverdal Jansen.

– Studien avslørte også at når fisken først er smittet med PD forblir populasjonen smittet frem til slakt, legger hun til.

Ingen funn av PD-virus i ferskvannsfasen

46 forskjellige fiskepopulasjoner av oppdrettslaks fra 6 fylker i ferskvannsfasen ble prøvetestet én gang før sjøsettingsfasen. Fiskebestandene som ble overført til 51 opprettslokaliteter i sjø, ble så fulgt videre og testet tre gang i løpet av produksjonsfasen for PD-virus (SAV, subtype 3) ved de forskjellige lokalitetene.

Det spesifikke PD-viruset ble ikke funnet i ferskvannsfasen.

– I sjøvannsfasen fant vi PD-virus i 23 av de 36 lokalitetene innenfor den endemiske sonen, mens man ikke fant det aktuelle PD-viruset utenfor smittefarlig sone.

– Dette gir nok en indikasjon på at smitten spres horisontalt, legger Dverdal Jansen til.

Tiden fra fisken fikk påvist SAV og til utbrudd av PD varierte fra 18 til 71 uker.

Lengre tid i sjø gir økt risiko

Studien viste at risikoen for PD-utbrudd i endemisk sone økte jo lengre fisken sto i sjøen. I løpet av hele produksjonsfasen fikk 20 av 23 smittede lokalitetene innefor endemisk sone etter hvert påvist PD-virus.

De tre øvrige populasjonene fikk påvist PD-virus først ved slakt.

Dødelighet av PD varierte sterkt fra populasjon til populasjon med et gjennomsnitt på 6,9 prosent.

Referanse:

Jansen: Salmonid alphavirus (SAV) and pancreas disease (PD) in Atlantic salmon, Salmo salar L., in freshwater and seawater sites in Norway from 2006 to 2008Journal of Fish Diseases Published Online: Feb 10 2010, DOI: 10.1111/j.1365-2761.2009.01131.x

Powered by Labrador CMS