Saken er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - Les mer

Kyststrømmer sprer virus hos oppdrettsfisk

Spredning av pankreassykdom mellom oppdrettsanlegg lar seg best forklare ved retningen på havstrømmene i overflaten.
21.10 2013 05:00


Pankreassykdom (PD) gir dårlig vekst. Her en frisk laks sammenlignet med en jevngammel PD-syk fisk.

Pankreassykdom (PD) er den alvorligste virusinfeksjonen hos norsk oppdrettslaks i dag og er svært smittsom.

Sykdommen gir økt dødelighet, vekstreduksjon og dårlig produktkvalitet hos fisken. Dette har stor betydning for fiskens velferd og for næringas økonomi.

– PD-viruset lever lenge utenfor laksen i kaldt, reint sjøvann og har dermed stort spredningspotensial langs norskekysten, sier Anne Stene ved Veterinærinstituttet.

Hun forsker på spredning av PD-virus og risiko for utbrudd, og har i sitt doktorgradsarbeid vist at spredning mellom oppdrettsanlegg best lar seg forklare ved retningen på havstrømmene i overflaten.

Etter å ha identifisert og kartlagt kontakten mellom oppdrettsanlegg i en norsk fjord, slik som strømkontakt, eiernettverk og sjøavstand, testet hun hva slags kontakt som best forklarer pankreasutbruddene.

– Det viste seg at strømkontakt med oppdrettsanlegg der det var påvist pankreassykdom var den beste forklaringsvariabelen, forteller Stene.

I tillegg samsvarte rekkefølgen av PD-påvisninger med sesongmessige endringer i strømretning.

Sammen med resultater fra andre studier av PD-spredning i en annen fjord og ved bruk av en annen strømmodell, gir dette støtte til at strømmodeller kan være et nyttig verktøy for å forutsi smitterisiko.

Fett fra dødfisk en smittebombe

Både syk og død laks kan skille ut virus i sjøen. Et viktig funn i studien er at fett i infisert død fisk på bunnen av merdene også inneholder virus.

Noe av dette fettet vil flyte opp til overflaten og være smittsomt for laks som kommer i kontakt med det.


Vevspartikler og fettdråper faller av når død fisk løftes opp i hoven.

Ved hjelp av fettlaget, kan viruset spre seg på overflaten med strøm og vind til andre oppdrettsanlegg.

– Dette underbygger nødvendigheten av å fjerne død fisk så raskt og effektivt som mulig, sier Stene.

Temperaturendringer i sjøen kan utløse PD-utbrudd

I tillegg til å identifisere risikofaktorer for spredning av pankreassyke, har Stene sett på faktorer som gir risiko for utbrudd.

Studien viser også at laksen får pankreassykdom når temperaturen i sjøen stiger over tid. Dette kan skyldes at temperaturøkningen fører til en form for kronisk stress hos fisken som svekker immunforsvaret.

− Det er som med oss mennesker; vi kan vi bære med oss smitte uten å bli syke. Men når vi blir stresset eller er i dårlig form øker faren for at vi blir syke, sier Stene.


Anne Stene.

Et sykdomsutbrudd opptrer gjerne når virusmengden i fisken blir høy. Dette kan gi stor utskillelse av virus og dermed høyt smittepress i sjøen.

− Hvis det er mulig å slakte smittet fisk før temperaturen stiger, kan vi begrense PD-utbrudd og dermed redusere konsentrasjonen av virus i sjøen. Når færre virus blir transportert med strømmen, vil risikoen for smitte avta, konstaterer hun.

Den kritiske fasen for smittespredning er når laksen vokser i sjøen, viser avhandlingen. Under smoltproduksjon av laks i ferskvann, ser det ikke ut som viruset utgjør et problem.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse