Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Bakterieskåler på laben. Forskere overvåker antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og mat i Norge.
Bakterieskåler på laben. Forskere overvåker antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og mat i Norge.

­Fortsatt lite antibiotikaresistens i norsk dyrehold

– Resultatene fra overvåkingen av antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og mat i 2021 bekrefter at situasjonen i Norge er god, sier forsker.

Dette blir bekreftet i en ny rapport fra Veterinærinstituttet. Forbruket av antibiotika til dyr er omtrent på samme nivå som i 2020.

Antibiotikaresistens er et godt eksempel på hvordan helse hos mennesker og dyr henger sammen.

Norge har generelt friske dyr og bruker derfor lite antibiotika.

Lavt forbruk reduserer faren for resistensutvikling i hele samfunnet. Her gjør næringene og dyreeierne en stor innsats i samarbeid med helsetjenester, forvaltning og kunnskapsmiljøer.

Podcast: Resistente bakterier

NORM og NORM-VET-rapporten for 2021 er tema i en ny episode av VETpodden.

Du kan høre hele episoden her.

Nasjonal plan mot antibiotikaresistens

Men gode resultater bør ikke bli en sovepute. Forskerne i NORM-VET følger situasjonen nøye.

NORM-VET er forkortelse for Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler. Mattilsynet er oppdragsgiver. NORM-VET ble etablert i 2000 som en del av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens.

– Resultatene fra overvåkingen av antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og mat i 2021 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Forekomsten av multiresistente bakterier, altså resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser, samt resistente bakterier av særlig interesse er fremdeles lav, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved Veterinærinstituttet.

Podcast: Fra venstre seniorforsker Anne Margrete Urdahl, i midten programleder og kommunikasjonsrådgiver ved Veterinærinstituttet Bryndis Holm og til høyre programleder og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet Harald Pors Muniz. Gunnar Skov Simonsen deltok i podcasten fra mobil.
Podcast: Fra venstre seniorforsker Anne Margrete Urdahl, i midten programleder og kommunikasjonsrådgiver ved Veterinærinstituttet Bryndis Holm og til høyre programleder og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet Harald Pors Muniz. Gunnar Skov Simonsen deltok i podcasten fra mobil.

Overvåker skadelige mikrober

Forskerne har nå resultatene fra overvåkningsprogrammet i 2021, samt bruk av antibiotika til dyr.

Forskerne i dette programmet dokumenterer forekomsten av antibiotikaresistens hos dyr og i mat, samt følger trender over tid.

Data fra NORM-VET blir benyttet til risikovurderinger og til å identifisere mangel på kunnskap. Forskerne ser også på sammenheng mellom forekomst av antibiotikaresistens og bruken av antibiotika.

Torill Moseng fra Veterinærinstituttet overleverte NORM-VET-rapporten til Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.
Torill Moseng fra Veterinærinstituttet overleverte NORM-VET-rapporten til Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Nedgang i antibiotikaforbruk

For mennesker har det siden 2012 vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i Norge. Tallene fra NORM 2021 viser en reduksjon på 33 prosent.

Rapporten viser at forekomsten av resistente mikrober fortsatt er stabil og på et lavt nivå sammenliknet med verden utenfor Norden.

– Selv om mye er oppnådd i tidligere målsettinger, er det sannsynligvis fortsatt forbedringsområder, for eksempel i individualisering av doser eller varighet av kur og valg av antibiotika. Man kan derfor forvente at det er mulig å oppnå en ytterligere reduksjon i antibiotikaforbruket, sier overlege Gunnar Skov Simonsen som leder arbeidet med NORM-rapporten.

Gjester i podcasten er overlege Gunnar Skov Simonsen, leder av humanhelse-prosjektet NORM. Han er tilknyttet Universitetssykehuset i Nord-Norge og Folkehelseinstituttet. Du kan også høre seniorforsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for NORM-VET Anne Margrete Urdahl.

Hør hele episoden her:

Powered by Labrador CMS