Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Selv om flere brukte søkeord som «selvmord» i tiden etter Behns død, så kan ikke forskerne si noe om hvorvidt hendelsen kan kobles til en faktisk økning i selvmord eller selvmordstanker.
Selv om flere brukte søkeord som «selvmord» i tiden etter Behns død, så kan ikke forskerne si noe om hvorvidt hendelsen kan kobles til en faktisk økning i selvmord eller selvmordstanker.

Stor økning i Google-søk på selvmord etter Ari Behns dødsfall

Oppmerksomheten rundt Ari Behns selvmord kobles nå til et økt antall internettsøk på selvmordsrelaterte tema i ukene etterpå.

Forskere har undersøkt norske innbyggeres Google-søk på ord og setninger som «selvmord» og «hvordan ta selvmord» i etterkant av Ari Behns dødsfall 1. juledag 2019.

– Vi ser at søkene etter disse temaene økte voldsomt i dagene og ukene etter at Ari Behn tok livet sitt. At begravelsen fikk så mye oppmerksomhet, førte til at eksponeringen varte over lengre tid. Dette så vi igjen i folks søk, med en ny søketopp i tiden rundt begravelsen, sier stipendiat Martin Ø. Myhre.

Han har undersøkt Google-søkene i samarbeid med forsker og psykologspesialist Fredrik Walby. Begge er ansatt ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Begrensninger i studien

Myhre og Walby fant at det høye søket ikke kan forklares med at folk har søkt på Ari Behns selvmord spesielt. Forskerne har nemlig kontrollert for denne typen søk i studien, slik at de blir tatt høyde for.

Han forklarer videre at økningen var svært stor for søk på «selvmord», men at det også var en signifikant økning i søk på «hvordan ta selvmord».

Likevel er han tydelig på at studien har begrensninger.

– Vi kan ikke si noe om absolutte søketall eller årsakene til dem. Vi kan heller ikke si noe om hvorvidt hendelsen kan kobles til en faktisk økning i selvmord eller selvmordstanker.

Her får du hjelp hvis du har selvmordstanker:

Mental helse har åpent hele døgnet på telefon: 116123.

Kirkens SOS har telefon 22 40 00 40. Lokal legevakt 116117 er åpen døgnet rundt. Mer informasjon om helsetjenester og hjelpetelefoner på helsenorge.no

Massivt medietrykk

Den såkalte Werther-effekten har blitt godt dokumentert av forskere. Den går ut på at én persons selvmord kan føre til en smitteeffekt der også flere velger å ta livet sitt. For eksempel observerte forskere en økning i tallet på selvmord i USA etter at skuespilleren Robbie Williams tok sitt eget liv i 2014.

Om Ari Behns selvmord hadde en slik effekt, er det ifølge Myhre vanskelig å si noe om.

– Men vi vet fra forskning at potensialet for Werther-effekten er mye større når en veldig kjent person dør. Vi vet ikke om det handler om personen i seg selv eller om det er fordi medietrykket blir så massivt.

Myhre understreker at familiens åpenhet rundt dødsårsaken fra første stund var en modig og beundringsverdig avgjørelse.

Media begikk heller ikke noen synlige overtramp, ifølge en tidligere uttalelse fra Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun har imidlertid påpekt at det samlede medietrykket var massivt. Dette har vært del av en omfattende debatt der også Fredrik Walby har hatt en sentral stemme.

I en nyhetsartikkel på nrk.no 4. januar 2020 mener forskeren at pressen for ensidig har hyllet og romantisert det som skjedde.

De nye forskningsfunnene kan tyde på at man må være ekstra varsom i mediedekningen etter at en veldig kjent person dør i selvmord, mener forsker Martin Ø. Myhre.
De nye forskningsfunnene kan tyde på at man må være ekstra varsom i mediedekningen etter at en veldig kjent person dør i selvmord, mener forsker Martin Ø. Myhre.

Ekstra varsom

Forskerne undersøkte historikken i søk på Google 30 dager etter dødsfallet og sammenlignet den med søkehistorikken 30 dager før. Det finnes foreløpig ikke selvmordsstatistikk for denne perioden og heller ikke systematiske tall for henvendelsene til helsepersonell.

– Funnene våre kan tyde på at man må være ekstra varsom i mediedekningen etter at en veldig kjent person dør i selvmord. Kanskje må man sørge for at dekningen ikke varer for lenge og blir for massiv, sier Myhre.

Hvis du som leser dette kjenner noen du er urolig for eller tenker på å ta ditt eget liv, kan du finne råd på denne nettsiden til NSSF.

Myhre og Walby oppfordrer også de som har selvmordstanker til å kontakte helsepersonell.

– Du kan kontakte fastlege, legevakt eller en annen behandler som allerede er involvert. De har mye erfaring med folk i krise, og det finnes kapasitet, sier Fredrik Walby.

Referanser:

Martin Ø. Myhre og Fredrik A. Walby: The Impact of a Widely Publicized Celebrity Suicide on Suicide-Related Internet Search Activity. Archives of Suicide Research, 2021. https://doi.org/10.1080/13811118.2021.1875942

David S. Fink mfl: Increase in suicides the months after the death of Robin Williams in the US. Plos One, 2018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191405

Då eit sjølvmord kom på alle framsider. Artikkel på nettsidene til Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO, 2020.

Selvmordsforsker kritisk til pressens dekning av Ari Behns død. Nyhetsartikkel på nrk.no, 4. januar 2020.

Powered by Labrador CMS