Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Vi søker på nettet etter informasjon om symptomer og sykdom, så bestemmer vi oss for om vi skal gå til legen.
Vi søker på nettet etter informasjon om symptomer og sykdom, så bestemmer vi oss for om vi skal gå til legen.

Vi søker etter helseinformasjon på nettet, men går vi til legen etterpå?

– Nettsøk bør være et supplement til og ikke en erstatning for legen, mener forsker.

De fleste av oss bruker internett for å søke etter helseinformasjon, men hva er sammenhengen mellom nettsøk og bruken av helsetjenester?

En ny studie har undersøkt dette, ved hjelp av funn fra den sjuende Tromsø-undersøkelsen. Det er en av Norges mest omfattende befolkningsundersøkelser, med mange titalls tusen deltakere over flere år.

Forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning stilte deltakerne i undersøkelsen spørsmål rundt bruken deres av nettsøk.

– Vi var ute etter informasjon om søk på internett etter helseopplysninger og hvordan det hang sammen med legebesøk, sier forsker Kassaye Yitbarek Yigzaw.

Betyr nettsøkene våre noe for beslutningen om å oppsøke lege? Eller betyr de at vi bestemmer oss for å ikke gå til legen?

Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Medical Internet Research.

Forsker Kassaye Yitbarek Yigzaw.
Forsker Kassaye Yitbarek Yigzaw.

Nettsøk på helse har noe å si

Deltakerne i Tromsøundersøkelsen ble spurt om de bruker sosiale media (som Facebook), søkemotorer (som Google), videosøkemotorer (som YouTube) eller helseapper (som iPhones egen) for å lete etter helseinformasjon.

De ble også spurt om de hadde vært hos legen de siste tolv månedene, og om planene deres om å gå dit var påvirket av informasjonen de hadde funnet på nettet. Deretter om det de fant på nettet gjorde at de bestemte seg for å droppe legebesøket. Alle deltakerne var over 40 år og bodde i Tromsø.

– Vi fant ut at informasjonen de finner på nettet har noe å si for om de bestemmer seg for å gå til legen eller ikke, sier Yigzaw.

Supplement, ikke erstatning

Både søk på Google, Facebook, YouTube eller i helseapper får betydning for besøk hos legen.

– Nettsøk har like mye å si for om du velger å dra til legen, som at du ikke gjør det. Kanskje finner du ut at symptomene dine ikke er nok til å bestille en legetime, sier Yigzaw.

Resultatene antyder at for brukerne er internett er et supplement til helsetjenestene, ikke en erstatning.

Slik bør det være, mener Yigzaw, for kvaliteten på informasjonen på nettet er for variabel og bør ikke erstatte kontakt med helsevesenet.

Starter med google

Motivene folk har for å søke helseinfo på nett er ulike.

Noen i undersøkelsen søkte etter informasjon for å være forberedt til legetimen. De ville stille legen gode spørsmål. Eller de søkte i etterkant av legetimen, for å forsikre seg om at informasjonen fra legen stemte. Kanskje ønsker noen å vite enda mer.

Men mest brukes nettsøk til å bestemme seg om å dra til legen eller ikke, sier Yigzaw.

Må forstå informasjonen

Eldre med lite utdanning bruker sjeldnere helseinformasjonen på nettet i avgjørelsen om å oppsøke lege eller ikke. Yngre med utdanning bruker det mer aktivt. Dette bekreftes av andre studier.

En faktor kan være om pasientene forstår helseinformasjonen de finner på nett. Hvis du allerede har en sykdom, er sjansen større for det. En diagnose gjør at du blir aktiv i prosessen med å bli bedre.

Om du bestemmer deg for å ikke oppsøke lege etter et nettsøk, kan det få konsekvenser. Hvis du utsetter et besøk fordi du ikke helt forstår informasjonen, kan det være skadelig:

– Du kan droppe legebesøket fordi du tror det ikke er noe galt med deg, ut fra det du finner på nett. Eller at du søker alternativ behandling fordi du har sett noe på YouTube, sier Kassaye Yitbarek Yigzaw.

Men det er heller ikke bra å oppsøke legen helt unødvendig, tilføyer han.

Referanse:

Kassaye Yitbarek Yigzaw mfl: The Association Between Health Information Seeking on the Internet and Physician Visits (The Seventh Tromsø Study - Part 4): Population-Based Questionnaire Study, J Med Internet Res, 2020. DOI: 10.2196/13120

Powered by Labrador CMS