Gjenoppdaget etter 120 år

Rød skogsnegl, som ikke har vært observert her i landet siden 1890-årene, er påvist i Sør-Trøndelag. Det bekrefter norske og svenke forskere. -  Ingen grunn til å tro at den er en trussel mot landbruk og hageeiere, sier forsker.

Rød skogsnegl

Rød skogsnegl (Arion rufus) er en nær slektning av den vanlige norske arten svart skogsnegl (Arion ater) og den forhatte iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) som har invadert store deler av Sør-Norge de seneste årene.

Rød skogsnegl er en relativt stor art som kan bli opptil 18 cm lang. Arten er mer intenst rød og ikke så brun som den forholdsvis like iberiaskogsneglen.

Noen individer kan imidlertid ha avvikende farger, f.eks. i retning av brungrønn, gul, svart eller orange.

En sikker artsbestemmelse av rød skogsnegl krever studier av dyrets indre organer (genitaliene). I likhet med andre skogsnegler har rød skogsnegl åndehullet foran midten av kappen.
 

I begynnelsen av juli ble det meldt om oppsiktsvekkende funn av flere hundre store røde snegler i et lite område utenfor Selbu i Sør-Trøndelag.

Norske og svenske forskere har nå bekreftet at det er snakk om den røde skogsneglen.

Artstilhørighet bekreftet

- Nordens fremste ekspert på skogsnegler, Dr. Ted von Proschwitz ved Naturhistorisk Museum i Gøteborg, bekreftet torsdag våre antagelser om at det virkelig er rød skogsnegl (Arion rufus) som er funnet i Selbu.

Det forteller forsker Arild Andersen ved Bioforsk Plantehelse.

Sneglene er funnet i et svært begrenset område på om lag 40 dekar. Det befinner seg to hytter i området, og for øvrig er landskapet preget av løvskog, beitemark, myr og engmark. Det er funnet røde snegler i alle disse naturtypene. 

- Hvordan disse sneglene har kommet seg til Selbu er høyst usikkert, fortsetter Andersen.

Det er imidlertid nærliggende å tro at arten kan ha blitt introdusert.

Ikke observert her i landet på 120 år

Arten rød skogsnegl ble registrert i Bergen på 1800-tallet, men er ikke observert i Norge etter 1890.

Arten ble tidligere regnet som en rødlig variant av svart skogsnegl, men anses i dag som en egen art.

Den røde skogsneglen er naturlig hjemmehørende i Mellom-Europas løvskoger. I tillegg er arten vanlig både i Danmark og en rekke steder i Sør-Sverige.

- Regnes ikke som et skadedyr

Det første svenske funnet av rød skogsnegl ble gjort allerede på 1800-tallet i Slottsskogen i Göteborg. Arten har således vært en del av svensk fauna i mer enn 100 år.

- I motsetning til iberiaskogsneglen ser den røde skogsneglen ikke ut til å skape noen problemer i vårt naboland. Den har et betydelig lavere spredningspotensiale og regnes ikke som et skadedyr, sier Andersen.

- Arten opptrer ikke invasjonspreget og den er ikke aggressiv overfor andre arter. Tvert imot kan det se ut som den røde skogsneglen oppfører seg omtrent på samme måte som svart skogsnegl gjør her i landet, fortsetter han.

- Ikke trussel for landbruk eller hageeiere

- Med bakgrunn i det vi vet idag er det ingen grunn til å tro at denne arten skal utgjøre noen trussel verken for det norske landbruket eller private hageeiere, sier Andersen.

Rød skogsnegl. Foto: Bonsak Hammeraas, Bioforsk.
Rød skogsnegl. Foto: Bonsak Hammeraas, Bioforsk.

Bioforsk Plantehelse vil imidlertid følge utviklingen nøye i tiden som kommer.

- Dersom myndighetene ønsker en umiddelbar utryddelse av rød skogsnegl i Norge må det være fordi man ser på den som en introdusert art.

- Det er per idag ingen grunn til å tro at vi skal få en gjentagelse av de problemene som kom i kjølvannet av iberiaskogsneglens introduksjon her i landet, sier Andersen.

Les mer:

Om snegler her.

Powered by Labrador CMS