En notis fra Veterinærinstituttet - les mer.

- Dette er en fantastisk dag for Tromsø, for Nord-Norge og for Norge, og for det viktige arbeidet som skal skje her, sa statssekretær i LMD Widar Skogan under åpningen av Veterinærinstituttets nye lokaler i Tromsø.
- Dette er en fantastisk dag for Tromsø, for Nord-Norge og for Norge, og for det viktige arbeidet som skal skje her, sa statssekretær i LMD Widar Skogan under åpningen av Veterinærinstituttets nye lokaler i Tromsø.

Statssekretær Widar Skogan åpnet Veterinærinstituttets nybygg i Tromsø

Det ble en dag preget av glede og stolthet når statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet åpnet Veterinærinstituttets nybygg i Tromsø.

Åpningen markerer samtidig at instituttet nå er samlokalisert med forskningsinstituttet Norsk institutt for bioøkonomi på Holt i ishavsbyen.

- Gratulerer med dagen, det er en stor ære å få erklære Veterinærinstituttets nye obduksjonssal åpnet og markere flyttingen hit til Holt. Dette er en fantastisk dag for Tromsø, for Nord-Norge og for Norge, og for det viktige arbeidet som skal skje her, sa statssekretæren.

Statssekretæren vektla betydningen av å få et samlet landbruksforskningsmiljø i Tromsø, noe han selv har jobbet for i ulike politiske roller over flere år.

Kompetanse om helsestatus, sykdomstrusler og introdusert arter i de sårbare nordområdene og på Svalbard er viktig for forvaltning og næringsutvikling i nord.

Han viste også til økt økonomisk aktivitet knyttet til reiseliv, transport og andre næringer og utfordringene klimaendringene representerer, særlig for reinhelse og for matproduksjon i nordområdene.

Les mer om bygget på Veterinærinstituttets nettsider

Powered by Labrador CMS