En notis fra Veterinærinstituttet - les mer.

For å hindre spredning av sauesykdommer, er det strenge begrensninger på flytting av småfe i Norge.
For å hindre spredning av sauesykdommer, er det strenge begrensninger på flytting av småfe i Norge.

Nytt prosjekt skal gi bedre beredskap for sykdommen mædi hos sau

Det pågående utbruddet av mædi på sau i Trøndelag viser at det er behov for bedre diagnostikk og overvåking av sykdommen. Nå har Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bevilget nær ti millioner kroner for å videreutvikle den nasjonale beredskapen. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet.

Sommeren 2019 testet flere sau fra en sauebesetning nord i Trøndelag positivt for viruset som forårsaker mædi. Dette var en svært dårlig nyhet for sauenæringen. Siste mædiutbrudd i Norge var i 2002-2005. Etter en lang periode uten påvisning, er viruset igjen tilbake.

Mædi er en alvorlig, meldepliktig sykdom som sprer seg sakte og medfører store tap for næringa og kan forårsake store lidelser for dyrene. Sykdommen sprer seg ved nærkontakt mellom dyr og tegn på sykdom er tung pust, hoste, avmagring og jurbetennelse.

Viruset kan ha overlevd fra forrige utbrudd

– Undersøkelser vi har gjort av virus fra det pågående utbruddet i Trøndelag viser at det er svært likt det som ble funnet i forrige utbrudd. Dette tyder på at viruset kan ha sirkulert i området siden 2002/2003, uten å bli avdekket i overvåkingsprogrammet.

– Det er derfor behov for forbedret serologisk diagnostikk og overvåking av sykdommen, forteller Anne Nordstoga som er leder for det nye prosjektet som starter i desember 2020 og skal pågå i tre år.

Les mer om prosjektet på Veterinærinstituttets hjemmesider

Powered by Labrador CMS