Tradisjonelle oftere uføre

Tradisjonelle kjønnsroller kan forklare hvorfor flere kvinner enn menn er uføretrygdet.

Kvinner som mener at nærmiljø og boligen er viktig går oftere eller tidligere av med uførepensjon enn andre kvinner. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
Kvinner som mener at nærmiljø og boligen er viktig går oftere eller tidligere av med uførepensjon enn andre kvinner. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Kvinner som identifiserer seg med tradisjonelle kjønnsroller går oftere av med uførepensjon enn menn og mindre tradisjonelle kvinner, ifølge en ny studie uført av Morten Blekesaune ved Universitetet i Agder.

Blekesaune har målt kjønnsroller ved å sammenligne hvordan kvinnene i undersøkelsen vektlegger bolig og nærmiljø, og familie og venner med hvordan de vektlegger andre livsområder, som for eksempel jobb.

Kvinner som mener at nærmiljø og boligen er viktig går oftere eller tidligere av med uførepensjon enn andre kvinner. Til tross for at menn og kvinner vektlegger bolig nokså likt, kan man ikke se den samme effekten hos menn

– Det er mulig at prioritering av bolig og nærmiljø reflekterer en tradisjonell kvinnelig kjønnsrolle, skriver Blekesaune.

Det ser derimot ikke ut som om prioritering av familie og venner representerer en tilsvarende tradisjonell kjønnsrolle.

«Feminine» egenskaper

I tillegg har Blekesaune brukt en skala utviklet av den amerikanske psykologen Sandra Bem til å undersøke hvordan utpregede «feminine» egenskaper, som empati, påvirker uførepensjonering.

Han finner at kvinner som skårer høyt på feminitet og empati blir oftere uførepensjonert enn kvinner som skårer lavt på denne skalaen. Hos menn er det ingen tilsvarende sammenhenger.

Robuste resultater

Resultatene endres lite selv om man kontrollerer for effekten av utdanning, inntekt, yrke og antall barn.

– Når tradisjonelle kvinner oftere går av med uførepensjon enn andre kvinner, skyldes det ikke at de har lavere lønn, mindre utdanning, flere barn eller at de jobber oftere i offentlig sektor enn mindre tradisjonelle kvinner, skriver Blekesaune.

Valg av yrke, pensjonsopptjening og kvinnenes helse kan bare forklare en liten del av sammenhengen mellom kjønnsroller og uførepensjonering.

– Resultatene tyder på at det er trekk ved personene og ikke trekk ved deres yrkes- eller familiekarrierer som gjør at mer tradisjonelle kvinner går oftere av med uførepensjon enn menn og andre kvinner.

Blekesaune skriver at det er sannsynlig at kjønnsroller påvirker beslutningen om å gå av med uførepensjon, og ikke omvendt. Det er med andre ord ikke slik at kvinner som blir uførepensjonert blir mer tradisjonelt orienterte i etterkant.

Vanskelig å forklare

Kvinners kjønnsroller påvirker deres uførepensjonering. Foreløpig kan vi bare spekulere i hvordan og hvorfor, sier Morten Blekesaune
Kvinners kjønnsroller påvirker deres uførepensjonering. Foreløpig kan vi bare spekulere i hvordan og hvorfor, sier Morten Blekesaune

Mange av dagens uførepensjonister har helseproblemer det er vanskelig å diagnostisere, som for eksempel lettere psykiske lidelser og muskel- og leddsmerter. Dette gjelder om lag halvparten av kvinnene som får uførepensjon.

I slike situasjoner er det sannsynlig at personenes generelle identitet og rolleorientering påvirker i hvilken grad de fortsetter å jobbe.

– Studien viser at kvinners kjønnsroller påvirker deres uførepensjonering. Men foreløpig kan vi bare spekulere i  hvordan og hvorfor dette påvirker uførepensjoneringen, skriver Blekesaune.

Referanse:

Blekesaune, Morten (2012). Kjønnsroller og uførepensjonering, Tidsskrift for Samfunnsforskning (53) 1: 33-48.

Powered by Labrador CMS