Ein notis frå Universitetet i Stavanger - les mer.

Geir Skeie er den nye UNESCO-professoren ved Universitetet i Stavanger.
Geir Skeie er den nye UNESCO-professoren ved Universitetet i Stavanger.

UNESCO-professorat til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) er tildelt eit fireårig UNESCO-professorat innan temaet mangfald, inkludering og utdanning. Utnemninga blir gitt til institusjonar verda rundt som har fagmiljø som utmerkar seg innanfor utvalde område som er relevante for UNESCO. Geir Skeie er professor i religionsdidaktikk og jobbar ved Institutt for kultur- og språkvitskap. Han er no UNESCO-professor, og gjer dette arbeidet saman med ei stor gruppe kollegar.

- Dette er første gongen UiS blir tildelt eit slikt professorat, og UiS blir no del av eit større nettverk med liknande UNESCO-stillingar over heile verda. Vi får ein tydelegare talarstol, som gir høve til å opne nokre dører, utan at vi i dag kan sei nøyaktig kva dører og når, seier Klaus Mohn, rektor ved UiS.

Mohn seier at det ikkje følgjer pengar med tildelinga, men at universitetet blir del av eit større nettverk i UNESCO-familien og får ei anna plattform til å løfte fram arbeidet med mangfald og inkludering i eit utdanningsperspektiv. Å vere vertskap for ein såkalla «UNESCO chair» inneber i stor grad å drive nettverksarbeid i inn- og utland, lage møteplassar for folk som tradisjonelt sett kanskje ikkje jobbar saman, og sette relevante tema på dagsorden.

Les meir om professoratet på nettsidene til Universitetet i Stavanger

Powered by Labrador CMS