En notis fra Universitetet i Stavanger - les mer.

Kunnskapsdepartementet henvendte seg til Kunnskapssenter for utdanning (KSU) for å få en oversikt over relevant forskning på feltet.
Kunnskapsdepartementet henvendte seg til Kunnskapssenter for utdanning (KSU) for å få en oversikt over relevant forskning på feltet.

Lanserer systematisk kunnskapsoversikt om fagskoleutvikling

Fagskoleutdanningene har som formål å gi yrkesrettede utdanninger som er tilpasset utvikling og nye behov i arbeidslivet. Fagskoler skal nå et mangfold av studenter som er i ulike livssituasjoner, og dette krever nytenkning og fleksibilitet i utforming av studier.

Hva bør fagskoler være opptatt av når de skal videreutvikle mer nettbaserte eller fleksible utdanninger? Hvordan er det mulig å ivareta kvalitet og sikre læringsutbytte og gjennomføring gjennom nettbaserte distanseprogrammer?

Disse spørsmålene har stått sentralt når Kunnskapssenter for utdanning har sett nærmere på forskning om ulike pedagogiske organiseringsformer for yrkesutdanninger. Hensikten med arbeidet har vært å framskaffe et kunnskapsgrunnlag som kan være til nytte i videreutvikling av tilbud ved fagskoler i Norge. Resultatet av arbeidet er en systematisk kunnskapsoversikt som nå lanseres i rapporten Fagskoleutvikling i et digitalt landskap- kvalitet og fleksibilitet.

Kunnskapsdepartementet henvendte seg til Kunnskapssenter for utdanning (KSU) for å få en oversikt over relevant forskning på feltet.

– Jeg er glad for at vi har fått en slik kunnskapsgjennomgang, som jeg også tror vil være nyttig for fagskolene fremover. Koronakrisen viste oss hvor viktig det er med gode nettbaserte løsninger. Mange fagskoler har lang erfaring med å gi undervisning digitalt. Dette kunnskapsgrunnlaget, som er basert på et stort antall forskningsrapporter, vil være svært verdifullt for sektoren fremover når den skal utvikle studietilbudene sine, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Les mer om rapporten på nettsidene til UiS

Powered by Labrador CMS