En notis fra Universitetet i Stavanger - les mer.

Forskerne vil undersøke lærernes erfaringer med hjemmeskole i korona-situasjonen og hvordan det går for elever som har mye fravær.
Forskerne vil undersøke lærernes erfaringer med hjemmeskole i korona-situasjonen og hvordan det går for elever som har mye fravær.

Forsker på hjemmeskole og fravær

Flere rektorer melder at elever som sliter har mindre fravær når de under koronakrisen har hjemmeskole. Samtidig har noen elever det ekstra vanskelig i denne situasjonen. Nå skal forskere ved Universitetet i Stavanger og NTNU studere effekten av hjemmeskole for elever som sliter med fravær. Noen skoler opplever positive virkninger av hjemmeskole. Elever som sliter med skolevegring, som er kronisk syke og som strever med oppmøte er mer på skolen enn noen gang. Andre opplever det annerledes: For hver dag skolen er stengt, blir det vanskeligere å komme tilbake.

– Det er tydelig at kombinasjonen nettundervisning og hjemmeskole fungerer bra for noen elever som sliter med fravær, men ikke for andre. Vi ønsker å finne ut hvorfor det oppleves forskjellig og om hvordan det oppleves over tid, sier førsteamanuensis Trude Havik ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Sammen med førsteamanuensis Jo Magne Ingul ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU skal hun nå se nærmere på erfaringene med hjemmeskole for elever som sliter med fravær.

Trude Havik har i mange år forsket på barn og unge med fraværsproblematikk. Hun forteller at hjemmeskole tradisjonelt ikke anbefales for skolevegrere på grunn av det sosiale aspektet og at det er viktig å komme tilbake til skolen.

– Når disse elevene er hjemme, kan de raskt komme inn i en negativ spiral det er vanskelig å bryte ut av. De taper både akademisk og sosialt, og angsten øker, sier hun.

Forskerne vil gjennomføre en studie blant lærere for å få innblikk i lærernes erfaringer med hjemmeskole i koronasituasjonen, og hvordan det går for elever som har problemer med fravær. Målet er å finne ut om det er erfaringer med hjemmeskole som bør bli videreført som mulige tiltak for de som strever med å gå på skolen, også etter at skolene gjenåpnes.

Les mer om forskingen på nettsidene til Universitetet i Stavanger

Powered by Labrador CMS