Samarbeid for seksuell suksess

Har du tenkt over hvorfor konkurrerende butikker på kjøpesentrene eller unge jenter på "sjekkern" velger å stå sammen når de skal kapre noen? Planter kan ha samme strategi, det kan nemlig føre til større seksuell suksess i løpet av noen hektiske sommermåneder.

Publisert
"Stein Joar Hegland har gjennom noen hektiske sommermåneder studert blomstene seksuelle suksess, i en blomstereng ved Sognefjorden."
"Stein Joar Hegland har gjennom noen hektiske sommermåneder studert blomstene seksuelle suksess, i en blomstereng ved Sognefjorden."

I nye studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås har forskere påvist positiv påvirkning mellom konkurrerende planter, både mellom individer av samme art og mellom ulike arter.

Kjøpesentra og gjengmentalitet
 

- Egentlig er det innlysende. Vi ser det i samfunnet rundt oss, på de store kjøpesentrene, hvor konkurrenter står side om side for å tiltrekke seg de samme kundene.

- Men vi ser det også blant ungdom. De som er en del av gjengen, tiltrekker seg gjerne mer oppmerksomhet enn de som står alene, forklarer Stein Joar Hegland, som skriver doktorgradsoppgave om temaet.

Sammen med professor Ørjan Totland ved Institutt for naturforvaltning, har han studert plantenes felles måloppnåelse.

- Plantene nyter godt av hverandre, slik at det kommer forholdsvis flere insektbesøk til hver blomst når de står sammen enn når de står alene. Slikt blir det økt suksess av - for den enkelte og for hele gruppa.

Magnetarter
 

Studiene ble gjennomført i ei blomsterrik eng i Kaupanger ved Sognefjorden. I løpet av noen sommermåneder, fulgte Hegland og Totland med på hvordan blomstene tiltrakk seg ulike insekter, og hvordan ulike strategier og samarbeid mellom plantene førte til mer eller mindre seksuell suksess.

"Sommerfugl (Aglajaperlemorvinge) i blomsterenga"
"Sommerfugl (Aglajaperlemorvinge) i blomsterenga"

- Vi så at blomster har større tiltrekningskraft når de står sammen med andre blomster, enn når de står alene og blomstrer. Vi så også at det er noen arter som fungerer som “magnetarter” blant plantene - de som trekker oppmerksomheten inn mot gruppa.

Økt suksess
 

Ikke bare fører slike magnetarter med seg flere insektbesøk til hver blomst. Men de fører også til høyere reproduksjonssuksess.

- Vi så at enkelte arter både fikk økt besøk til sin blomst og økte sin seksuelle suksess og reproduksjon gjennom å stå sammen med magnetartene. Plantene med mest suksess hadde ofte også kledd seg i samme drakt - med samme farge - som magnetarten.

- Dette ser vi vel også blant mennesker, hvor ulike kles- og hårmoter oppstår, ved at gjengen kopierer den mest populære jentas valg?, spør en humoristisk Hegland.

Stor betydning
 

- Pollinering er en viktig økologisk prosess, fordi veldig mange arter av insekter og dyr, inkludert oss mennesker, er avhengige av at plantene produserer frø eller frukt eller nektar fra år til år. Ulike virkninger på plantenes reproduksjon har derfor stor evolusjonær, økologisk og samfunnsmessig betydning. Hegland anbefaler nå at denne tydelige påvirkningen mellom arter også bør testes ut i forhold til frukt- og grønnsaksdyrking.

- En vet i dag ikke nok om de positive påvirkningene mellom ville og kultiverte arter, sier Hegland. Dette er et godt økonomisk argument for å ta vare på det biologiske mangfoldet i natur- og kulturlandskapet.

Og for deg som er ung og singel - finn deg den rette gjengen å stå sammen med!