Stress og depresjon gjør deg eldre

Personer med kronisk stress, eller som er klinisk depressive, eldes raskere enn andre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 (Foto: www.colourbox.com)
(Foto: www.colourbox.com)

Telomerer

Telomerene dekker kromosomene og
de forkortes hver gang cellen går
igjennom en deling. Dette medfører at
kromosomet blir litt kortere for hver
celledeling.

Etter hvert når lengden på telomerene
et kritisk punkt hvor kromosomene ikke
lenger er beskyttet, genene på enden
kan gå tapt. Dette vil føre til at cellen dør.
Denne mekanismen hindrer dermed at
cellene kan dele seg et ubegrenset
antall ganger.

Telomerene spiller derfor en nøkkelrolle
i kroppens aldringsprosess.

De amerikanske forskerne Elizabeth H. Blackburn, Jack W. Szostak og Carol W. Greider fikk i 2009 nobelpris for sine oppdagelser av telomerene og for enzymet telomerase, som kan forlenge telomerene.

En nylig publisert studie viser at stress og depresjoner kan gjøre deg eldre.

Det forteller professor Jan Bergdahl ved Universitetet i Tromsø, som sammen med Universitetet i Umeå har gjort en stor studie på pasienter med depresjon og personer med kronisk stress.

– Når man sammenligner dem med normalbefolkningen, så risikerer de å eldes raskere, forteller Bergdahl.

Kroppens klokke

Måten han kan måle dette på, er å undersøke endepartiet i kromosomene våre – telomerene.

Enkelt forklart kan telomerene betegnes som vår «biologiske klokke» – de viser at den enkelte celle har en iboende kontroll over hvor mange celledelinger den har vært igjennom, og lengden på telomerene kan således bestemme en celles alder.

Professor Jan Bergdahl. (Foto: Elisabeth Øvreberg)
Professor Jan Bergdahl. (Foto: Elisabeth Øvreberg)

Forskere mener at kortere telomerer er en indikasjon på tidligere aldring.

– Resultatene våre viste at de pasientene som slet med stress eller depresjoner hadde kortere telomerer, som altså indikerer at de eldes raskere.

Vil ikke skremme

Forskerne tok for seg 91 pasienter med klinisk depresjon og 425 personer med kronisk stress på cirka 60 år som alle avga blodprøve. Ved å sammenligne telomerlengden så de en vesentlig forskjell mellom testpersoner og de med depresjon og kronisk stress.

– Her er det ikke snakk om personer som føler nedstemthet. Vi studerte de som har vært svært syke i flere år, poengterer professoren.

– Man vil jo ikke skremme folk som føler seg stresset med at de vil dø tidligere. Aldringsprosessen er komplisert og beror på flere ulike faktorer hvor telomerer er en viktig del, smiler han.

Referanse:

Wikgren m.fl.: Short telomeres in depression and the general population are associated with a hypocortisolemic state, Biological Psychiatry 2012;71:294–300, doi:10.1016/j.biopsych.2011.09.015.

Studien inngår i doktorgradsavhandlingen til Mikael Wikgren. Han disputere i Umeå januar 2012.

Powered by Labrador CMS