Sopp i kornet - er det farlig?

Soppgifter i korn kan utgjøre en helserisiko for både mennesker og dyr. Over tid kan det føre til nedsatt immunforsvar, og trolig økt fare for utvikling av enkelte kreftformer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere i år har Mattilsynet fastsatt grenseverdier for innhold av toksiner i korn.

Nå publiserer Bioforsk Plantehelse et nytt verktøy som skal hjelpe bøndene å vurdere risikoen for utvikling av soppgifter i egen avling.

Mykotoksiner i korn

Soppslekten Fusarium omfatter en gruppe av sopper som kan angripe kornplanter.

Korndyrkere har lenge vært oppmerksomme på at såkorn som er angrepet av Fusarium kan ha dårlig spireevne, men ulike Fusarium-arter kan også produsere giftstoffer, såkalte mykotoksiner.

Inntak av korn som inneholder toksiner kan være helseskadelig for både mennesker og dyr. Over tid kan inntak av mykotoksiner blant annet føre til nedsatt immunforsvar og trolig økt fare for utvikling av enkelte kreftformer.

Fusarium-toksiner i norsk korn finnes stort sett i lave konsentrasjoner, men de siste årene har det vært registrert enkelte kornpartier med urovekkende høyt innhold av disse soppgiftene.

Flere av disse forsvinner ikke ved varmebehandling av korn eller mel.

Internasjonalt samarbeidsprosjekt om soppgifter

Seniorforsker Sonja Klemsdal ved Bioforsk Plantehelse er prosjektleder for et omfattende forskningsprosjekt om Fusarium-toksiner i korn.

Prosjektet skal blant annet gi svar på hva korndyrkerne selv kan gjøre for å redusere risikoen for angrep av Fusarium og utvikling av soppgifter i åkeren.

- Vi samarbeider tett med norsk kornbransje og internasjonale forskningsmiljøer, forteller Klemsdal.

Prosjektet startet tidligere i år og skal pågå i fire år fremover. I prosjektet deltar forskere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia og USA.

Nyttig verktøy for vurdering av risiko

Som et hjelpemiddel til å vurdere risikoen har Bioforsk Plantehelse laget et enkelt skjema som oppsummerer den kunnskapen vi har så langt.

Ved å legge inn opplysninger om nedbørshyppighet, kornart, jordarbeiding, fôrgrøde, topografi og jordfuktighet skal korndyrkerne selv kunne lese av risikoen for utvikling av Fusarium-toksiner på en enkel fargeskala.

Risikovurderingen er satt opp i samsvar med EU’s anbefaling: Commission Recommendation of 17 August 2006 on the prevention and reduction of Fusarium toxins in cereals and cereal products.

Fremtidig varsling og rask analysemetodikk

I løpet av prosjektperioden er målet å utvikle systemer for varsling ved særlig fare for Fusarium-angrep (på region- og/eller gårdsnivå).

I tillegg er det et hovedmål å utvikle analysemetodikk som raskt og sikkert kan måle innhold av Fusarium og soppgifter i korn.

Ved etablering av en varslingstjeneste, kombinert med en hurtigmetode for analyse av Fusarium, vil kornpartier fra risikoområder kunne analyseres i forkant av levering og om nødvendig tas ut av mat/fôrproduksjonen.

"Norske og internasjonale forskere samarbeider om Fusarium-toksiner. Fra v. Oleif Elen, Guro Brodal, Sonja Sletner Klemsdal, Naresh Magan (Cranfield University), Ingerd Skov Hofgaard, og Birgitte Henriksen."
"Norske og internasjonale forskere samarbeider om Fusarium-toksiner. Fra v. Oleif Elen, Guro Brodal, Sonja Sletner Klemsdal, Naresh Magan (Cranfield University), Ingerd Skov Hofgaard, og Birgitte Henriksen."

Bredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Mer enn hundre korndyrkere bidrar i prosjektet, ved å dokumentere dyrkningsmessige forhold for partier av havre og hvete som er innlevert/skal leveres til Felleskjøpet i perioden 2004-2008.

Ni norske firmaer og institusjoner er med, og noen av disse gir også direkte økonomisk støtte til prosjektet.

Problemet med Fusarium i korn er økende, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. I løpet av det siste året har norske forskere deltatt på flere internasjonale møter om dette temaet.

Les mer om Vurdering av risiko for Fusarium-toksiner i korn

Les mer om Grenseverdiene fastsatt av Mattilsynet

Les mer om EU’s anbefaling

Mattilsynets anbefalte retningslinjer om innhold av mykotoksiner i fôrvarer.

Powered by Labrador CMS