Sjelden rev fanget av kamera

En fjellrev kan være knipset av en fotofelle i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag. Den er ikke sett i området tidligere.

Dette bildet av det som kan være en fjellrev i nye omgivelser er tatt i en fotofelle i Steinkjer kommune. (Foto: Høgskolen i Nord-Trøndelag)
Dette bildet av det som kan være en fjellrev i nye omgivelser er tatt i en fotofelle i Steinkjer kommune. (Foto: Høgskolen i Nord-Trøndelag)

En fotofelle satt opp av forskere ved Høgskolen i Nord-Trøndelag kan ha fanget opp et av Norges mest sjeldne dyr i et område der den ikke er sett tidligere.

Kameraet har fotografert det som kan være en fjellrev. Bildet er tatt i Ogndal i Steinkjer kommune.

Forskerne er ikke sikre på om det er en fjellrev som er fotografert inne i skogen eller om det kan være en tamrev som har rømt fra en pelsfarm.

- Det er veldig artig om vi kan dokumentere dette, så langt nede i bygda, sier førstelektor Pål Fossland Moa ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sannsynligheten taler for at det virkelig er en fjellrev. For å være helt sikker må man imidlertid ha DNA-analyser. Det har ikke vært funnet verken hår eller avføring på stedet som kan undersøkes.

Truet

Fjellreven er et av de mest truede pattedyra i norsk natur. Selv om den har vært fredet siden 1930, er situasjonen kritisk. I 2012 ble det et i DNA-program registrert mer enn 100 individer i Norge. Dette utgjør en dobling på få år.

Bildene av det som kan være en fjellrev på skogtur ble tatt den 11. oktober. Terrenget er myrlendt med glissen furuskog. Kameraet er plassert ved et sted som er brukt som slakteplass av elgjegere.

Det er ikke langt til nærmeste område med snaufjell.

Slakteavfall

Fotofella er en del av et forskningsprosjekt der målet er å se hvilke rovdyr og fugler som nyttiggjør seg av det som legges igjen i skogen av slakteavfall etter jakt på elg og andre hjortedyr.

Kameraet tar bilder hvert tiende minutt. I tillegg kan det ta bilder om det er noe som rører seg i området. Bildene viser at reven først var og snuste på innholdet av vomma til en elg klokka 17 minutter over seks på morgenen.

Deretter er det bilder som viser at den sjeldne gjesten var på samme stedet flere ganger i løpet av dagen.

Vinterpels

Om det er en fjellrev som er fanget av kamera er det tydelig at den har skiftet pels til hvit vinterdrakt.

Fjellreven har kjerneområde i fjellområder flere steder i landet. Pål Fossland Moa ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sier at det kan tenkes at fjellreven også er mer vanlig i skogområder enn vi ofte tenker oss.

Det har i år vært registrert ynglinger av fjellrev i nasjonalparkene Blåjfella-Skjækerfjella og Lierne, som begge ligger i Nord-Trøndelag.

Mye dyreliv

Det var to studenter som fant det uvanlige dyret under gjennomgang av bildene som lå lagret på kameraet da det ble hentet inn fra fotofellen. Det er en ikke ubetydelig jobb – det kan gjerne være 3000 bilder lagret fra en måneds overvåkning.

I høst er det satt ut tretti fotofeller på slakteplasser for elg.

Dette er det tredje året det er samlet inn data på denne måten. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Hedmark.

Kråke og jerv

Til nå er vist at kråkefugler som kråke, ravn, nøtteskrike og skjære er hyppige på slike plasser. Også rødrev, mår og jerv viser seg. Det samme gjelder både kongeørn og havørn. Prosjektet skal fortsette neste høst.

Mageinnhold og annet slakteavfall fra elg kan vise seg å være et viktig næringsgrunnlag for mange rovdyr og fugler utover på vinteren når det ellers er dårlig med annen mat. I mange tilfeller fryser slakteavfallet slik at det holder seg lenge.

Det er fortsatt fotofeller ute i skogen som ikke er tatt inn, så det er mulig at den sjeldne reven kan være fanget på flere kameraer.

Powered by Labrador CMS