Greenlesing viktigere enn teknikk

Å lese greenen er avgjørende for golfspillere som skal putte, mens teknikk har mindre betydning.

Publisert
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Disputas

Jon Karlsen vil 1. oktober 2010 forsvare sin doktorgradsavhandling ”Performance in golf putting” for graden Philosophiae Doctor (PhD) ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for fysisk prestasjonsevne.

Prøveforelesningen Putting performance is crucial to success in golf. Show how each of the “components” of putting influence performance. Describe your model of putting (i.e., green reading, technique, aiming, etc.) and the practical implications of your research vil bli streamet på nih.no.

En elitespiller i golf slår 40–45 prosent av slagene sine med putteren.

Profesjonelle trenere og spillere har tidligere hatt høyt fokus på teknisk trening i putting, samtidig som valg av utstyr/putter har blitt sett på som viktig.

Evnen til å “lese greenen”, det vil si å se for seg hvor ballen vil rulle etter at den er slått, har hatt mindre fokus enn det tekniske.

– Det viktigste for å treffe på korte putter er å klare å se om greenen er flat, eller om den har helning mot høyre eller venstre, sier Jon Karlsen ved Norges idrettshøgskole.

I en serie på fem studier har han sett på betydningen av utstyr og hva som bestemmer prestasjonen på lengde- og retningskontroll hos golfspillere.

Totalt deltok 192 spillere i studiene, hvorav 22 av spillerene hadde turneringserfaring fra høyeste profesjonelle nivå i Europa eller USA, og 76 prosent av spillerne hadde et handicap lavere enn 5.

For kontroll av retning, som er avgjørende for å sette korte putter (under fem meter), viste det seg at greenlesing hadde størst betydning, deretter evnen til å sikte inn køllehodet mot målet, til slutt evnen til å slå ballen rett (teknikk).

På putter over åtte meter er det viktig å ha god lengdekontroll for å komme nær hullet.

– Greenlesing viste seg å forklare 60 prosent av variasjonen elitespillerne hadde i lengdekontroll, mens 34 prosent ble forklart av teknikk og 6 prosent ble forklart av ujevnheter i greenoverflaten, sier Karlsen.

Utstyr marginal betydning

Jon Karlsen.
Jon Karlsen.

To av studiene viste at utstyr kun hadde marginal betydning.

I disse to studiene ble det undersøkt hvordan skaftets vekt påvirket presisjonen, og hvordan køllehodedesign påvirket spillernes evne til å sikte inn køllehodet mot hullet.

Karlsen anbefaler at spillere som vil prestere på elitenivå har høyt fokus på trening av greenlesing, samtidig som teknikk blir lavere prioritert.

– Èn metode for å trene greenlesing er ved å lese greenen før hver eneste putt på trening, på samme måte som man ville gjort i turnering, sier han.