På sporet av maten

Hvor kommer maten din fra? Nå som kjøttdeig må tilbakekalles og svart fisk utestenges, er sporing av mat et brennaktuelt tema. Kine Mari Karlsen ved Fiskeriforskning jobber med et viktig aspekt ved matvaresikkerhet.

Ved Fiskeriforskning har man jobbet med sporbarhet i flere år. En av forskerne, Kine Mari Karlsen, arbeider nå med nasjonale og internasjonale prosjekter innen feltet.

Karlsen er vant til å svare på spørsmål om temaet. Tilbakekalling av kjøttdeig, utestenging av fersk laks fra Russland og omsetning av svart fisk fra Barentshavet har ført til at sporbarhet og matvaretrygghet er blitt dagligdagse begreper.

Trygg mat?

- Er matvaretrygghet og sporbarhet det samme?

- Matvaretrygghet handler om innholdet i et produkt. Sporbarhet er et verktøy for å spore denne informasjonen, i tillegg til annen produktinformasjon.

- Sporbarhet er derfor en viktig del i et matvaretrygghetssystem, fordi sporbarhet gjør det mulig å se bakover i en produksjonskjede for å se hvor produktet kom fra. I tillegg kan produktet spores fremover, slik at man for eksempel kan fjerne produktet fra butikkhyllene.

Full kontroll?

At bedriften har et system for å spore maten, betyr likevel ikke at de automatisk har full oversikt over hvor maten kommer fra.

- Bedriften kan ha full kontroll. Men for å ha sporbarhet internt i bedriften må det være mulig å finne ut hvilke råvarer og ingredienser som er brukt i det ferdige produktet.

- Bedriften må i tillegg vite hvor råvarene og ingrediensene kom fra, og hvor det ferdige produktet ble levert. Dette må være dokumentert slik at informasjonen kan finnes ved behov, for eksempel en uke etter at produktet er distribuert.

Ingen intern sporbarhet

Bedriftene er til en viss grad pålagt av myndighetene å ha sporingssystemer, forklarer Karlsen.

- Bestemmelsene for sporbarhet i lovgivningen sier at en bedrift må ha oversikt over hvem de mottok råvarene og ingrediensene fra, og hvem de leverte det ferdige produktet til. Men dette betyr ikke nødvendigvis at bedriften har full sporbarhet, fordi myndighetene stiller ingen krav til den interne sporbarheten.

- Det er altså ingen krav til å identifisere hvordan partiene er splittet opp eller blandet i produksjonen.

Uheldig

Dette kan ha alvorlige konsekvenser.

- Dersom uhellet skulle være ute, kan bedriften i verste tilfelle ikke finne ut hvilke ferdig produkter den forurensende råvaren ble brukt til, understreker Karlsen.

Les mer her om prosjektet Integrated Food Safety and Traceability..

Powered by Labrador CMS