Vi blir det fisken spiser

Endrer fisken sin meny, blir også menneskets næringsinntak endret. Når oppdrettsfisk får fôr med vegetabilske oljer, kan det bety færre sunne omega 3-fettsyrer for oss.

Publisert

Sverre Ludvig Seierstad har undersøkt de biologiske effektene av å erstatte fiskeolje med vegetabilske oljer i fiskefór, i sitt doktorgradsarbeid.

Hvordan påvirker dette fiskens og menneskets helse?

Laksefôr har tradisjonelt hatt marint råstoff som hovedingrediens. Av flere årsaker som økt etterspørsel, økt produksjon i akvakultur samt klimatiske forhold, er marint råstoff i ferd med å bli en begrenset og kostbar vare.

Av den grunn ønsker oppdrettsnæringen å anvende alternative lipidkilder (fettkilder) i fôr til oppdrettslaks.

Vegetabilsk olje

Vegetabilske oljer har vist gunstige egenskaper i forhold til fiskens appetitt, fôropptak, vekst og kvalitet.

I sitt doktorgradsarbeid ønsket Seierstad å studere hvilken effekt bruk av alternative oljer i fôr har på fiskens og menneskets helse.

Marine oljer er rike på langkjedede omega-3 fettsyrer (EPA og DHA), som har vist seg å ha gunstige effekter i forbindelse med hjerte - og karsykdom hos mennesker.

Seierstads forskningsarbeid har satt fokus på hjerte/kar-parametere og betennelsesmarkører hos både laks og menneske.

Laksens kransarterier upåvirket

"Sverre Ludvig Seierstad."
"Sverre Ludvig Seierstad."

Forskeren har undersøkt utvikling av fortykninger i veggen av kransarteriene hos atlantisk laks gjennom fiskens livssyklus.

Han har vist at sammensetningen av fettet i fiskefôret ikke påvirker utviklingen av forsnevringer i kransarteriene hos oppdrettslaks.

I samarbeid med Ullevål universitetssykehus ble hjertepasienter med påvist kransarteriesykdom (aterosklerose) satt på tre ulike menyer med laksefilet som inneholdt ulike mengder av fiskeolje og vegetabilsk olje.

Laks fôret med marine oljer best for hjertesyke

Det ble vist at sammensetningen i fiskefileten påvirket fettsyreprofilen i blodet hos pasientene, og de gunstige marine omega-3 fettsyrene steg betraktelig hos de som spiste fisk som hadde fått ren fiskeolje i fôret.

Hos disse pasientene ble det også vist at risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, og markører for slik sykdom, ble forandret i en gunstig retning, sammenliknet med de som spiste fisk som var fôret med ren rapsolje.

Vi blir altså det fisken spiser.

Fjord til bord

Fôringsforsøkene med oppdrettslaks har dels vært utført i Gildeskål og dels i Stavanger. I studiet har det vært brukt vill laks som referansefisk. Denne har blitt fanget i Namsen (Lilleøen, Namsos).

Sverre Ludvig Seierstad disputerte 15. februar 2008 for dr.med.vet. graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: The effect on fish and human health of replacing marine oils by vegetable oils in feeds of Atlantic salmon.

Forskningsprosjektet “Fjord til Bord” har vært et samarbeid mellom Norges veterinærhøgskole, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Nutreco ARC og Ullevål universitetssykehus.