Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Romsenter - les mer.

Månen er dekket av en blanding av støv, sand og ulike mineraler, og kalles for regolitt. NASA har tidligere testet hvordan planter trives med å vokse i månestøv. (Foto: NASA)
Månen er dekket av en blanding av støv, sand og ulike mineraler, og kalles for regolitt. NASA har tidligere testet hvordan planter trives med å vokse i månestøv. (Foto: NASA)

Er støvet på månen farlig?

NASA testet månestøv på dyr og planter, slik gikk det.

Både amerikanske NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA ønsker å bygge en base på månens overflate i fremtiden.

Men hvor sikkert er det der oppe? Er månestøvet et problem? Forskning fra tidligere reise til månen gir svar.

Etter den første månelandingen for 50 år siden måtte NASA være helt sikre på at månestøvet ikke inneholdt noen skadelige smittestoffer.

Astronautene ble derfor desinfisert og satt i karantene med det samme de kom tilbake til jorda. I tre uker fikk de bare møte ansatte og leger i NASA.

Testet på dyr og planter

For å undersøke om støvet fra månen var smittefarlig, testet NASA det ut på flere dyr og planter. Forskerne ga en gruppe av forsøksorganismene ubehandlet månestøv. En annen gruppe fikk månestøv som hadde blitt sterilisert ved hjelp av varme.

Blant forsøksorganismene var det mus, vaktler, reker, østers, husfluer og kakerlakker.

NASAs eksperter lot også flere typer planter vokse i jord med månestøv, deriblant tomatplanter, tobakksplanter, løk, kål, bregner og gress.

Enkelte plantearter vokste bedre på månestøvet enn i vanlig jord. (Foto: NASA)
Enkelte plantearter vokste bedre på månestøvet enn i vanlig jord. (Foto: NASA)

Kakerlakkene trivdes godt i månestøv

Heldigvis utviklet ingen av astronautene tegn til sykdom. Det gjorde heller ingen av dyrene eller plantene som ble utsatt for månestøvet.

Verken musene, vaktlene, rekene, husfluene eller kakerlakker så ut til å lide noen nød etter å ha fått i seg månestøvet. For kakerlakkene var det heller det motsatte, de trivdes godt.

Kun østersene ble dårlige, og det fant NASA ut var fordi de var i gytesesongen.

Heller ikke plantene så ut til å mistrives i månestøvet. Faktisk var det noen av dem som vokste ekstra godt i overflatematerialet fra månen.

Kan likevel være farlig

Senere undersøkelser har likevel vist at månestøvet kan være farlig, men ikke slik som NASA fryktet.

Astronautene fikk ofte månestøv på romdraktene sine og dro det med seg inn. (Foto: NASA)
Astronautene fikk ofte månestøv på romdraktene sine og dro det med seg inn. (Foto: NASA)

Siden månestøvet ikke er erodert slik stein og mineraler på jorda er av vind og vann, har støvpartiklene mange og skarpe kanter. Derfor irriterer månestøvet øyne, nese og lunger.

I tillegg er månestøvet veldig fint og fyker lett, og det er dermed lett å få på romdrakten, dra med seg inn i romfartøyet og å puste inn.

Derfor kan kanskje månestøvet gi økt risiko for kreft og andre sykdommer i luftveiene på lang sikt.

Powered by Labrador CMS