En ny studie viser at forstadsfolk og byfolk er omtrent like aktive. (Illustrasjonsfoto: SvetMedvedeva / Shutterstock / NTB scanpix)
En ny studie viser at forstadsfolk og byfolk er omtrent like aktive. (Illustrasjonsfoto: SvetMedvedeva / Shutterstock / NTB scanpix)

Byfolk og forstadsfolk er omtrent like aktive, men på hver sin måte

Lenge har det vært en utbredt oppfatning at det er de som bor sentralt i byene som er mest fysisk aktive. Nå kommer det forskning som slår hull på den myten.

De som bor sentralt sykler og går mer til jobb, mens de som bor i utkanten av byene, beveger seg mer på fritiden.

Det viser en større undersøkelse av folk i Oslo og Stavanger som gjør at vi må tenke nytt om forskjellene mellom de som bor i sentrum og de som bor i forstedene.

Dette er den første studien som ser på all fysisk aktivitet samlet, i stedet for jobbreiser og fritidsaktiviteter hver for seg.

Forstadsfolk kjører mer bil, men er hakket mer aktive

– For de daglige reisene er det slik at de som bor i eller nær sentrum, går og sykler mer enn de som bor i utkanten. Det har internasjonal, særlig amerikansk, forskning vist oss lenge. Og det blir bekreftet av denne studien. Folk som bor i utkanten av byområdene, har mer inaktivitet i sine dagligreiser. De kjører mer bil, sier NMBU-professor Petter Næss.

Men når vi sammenligner antall minutter med hard og/eller moderat fysisk aktivitet, så er det nesten ingen forskjell på hvor folk bor.

– De som bor i utkanten, er faktisk hakket mer aktive, sier forsker Harpa Stefansdottir ved Institutt for by- og regionplanlegging på NMBU

Forstadsfolk ser ut til å ta igjen aktiviteten på andre måter på kveldene eller i helgene med for eksempel jogging eller en tur på treningssenteret.

Kanskje er det slik at de som velger å kjøre til jobben, kompenserer for dette ved å mosjonere på andre måter, spekulerer forskerne.

Avstand til natur ga ikke utslag

– Vi vet fra tidligere forskning at tilgang til natur og grøntarealer er en viktig faktor både for å være i fysisk aktivitet og for å oppleve god helse og livskvalitet, sier Camilla Ihlebæk, professor i folkehelsevitenskap ved NMBU.

– Men er ikke det fordi det er lettere å komme seg ut i naturen når man bor lenger utenfor sentrum, da?

– I norske byer er det stort sett kort vei til natur og grøntarealer uansett hvor man bor. Det kan være litt av bakgrunnen for at avstanden til grøntområder ikke slår ut som en forskjell mellom de som bor sentralt og ikke, forklarer Ihlebæk.

Intervju ga ny innsikt

Innenfor denne type samfunnsforskning pleier man nemlig ofte å nøye seg med større spørreundersøkelser, såkalt kvantitativ metode.

Men i denne undersøkelsen har forskerne også gjennomført 33 dybdeintervjuer med folk i Stavanger og Oslo.

– Forskningen kombinerer kvantitativ undersøkelse med kvalitative dybdeintervju for å gi bakgrunnen for tallene. Vi måtte vite hva som ligger bak. Hvorfor viser det seg for eksempel i spørreundersøkelsen at tilgang til grøntområder ikke er av betydning, når tidligere studier har funnet ut at det er viktig? sier Stefansdottir.

– Intervjuene belyser at det faktisk er veldig god tilgang til grøntområder uansett hvor man bor i disse byene, og at de er viktige, fortsetter hun.

Referanse:

Stefansdottir, H. m.fl: Built environment, non-motorized travel and overall physical activity. Travel Behaviour and Society. (2018) (sammendrag) https://doi.org/10.1016/j.tbs.2018.08.004

Powered by Labrador CMS