Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Hver fjerde kvinne begynner med solarium før fylte 30 år, ifølge studie. Det bør hun slutte med. (Illustrasjon: Shutterstock / NTB scanpix)
Hver fjerde kvinne begynner med solarium før fylte 30 år, ifølge studie. Det bør hun slutte med. (Illustrasjon: Shutterstock / NTB scanpix)

Risikoen for hudkreft øker med økende solariebruk

Det er en klar sammenheng mellom antall besøk i solarium og antall tilfeller av en type hudkreft som heter plateepitelkreft.

Norge er blant de land i Europa med høyest forekomst av hudkreft, og plateepitelkreft i hud er av de krefttypene som øker mest i Norge.

Det er mer enn 2000 nye tilfeller og 40 dødsfall av plateepitelkreft hvert år.

Sammenhengen mellom soling i solarium og plateepitelkreft i hud har vært relativt lite studert. En ny studie viser nå klar sammenheng mellom antall solariebesøk og utvikling av denne hudkrefttypen.

Solariumsbruk og risiko for plateepitelkarsinom

Ved å følge solvanene og kreftforekomsten fra 1991 til 2015 for 160 000 norske kvinner i Kvinner og kreft-studien har forskerne funnet at:

Marit Bragelien Veierød og Simon Lergenmuller advarer mot bruk av solarium. (Foto: Øystein Horgmo / UiO)
Marit Bragelien Veierød og Simon Lergenmuller advarer mot bruk av solarium. (Foto: Øystein Horgmo / UiO)
  • De som hadde brukt mest solarium hadde 83 prosent høyere risiko enn ikke-brukerne for å utvikle plateepitelkreft.
  • De som hadde brukt minst solarium hadde 29 prosent høyere risiko enn ikke-brukerne for å utvikle plateepitelkreft.
  • Sammenhengen var lik uansett alder når de begynte å bruke solarium.

– Konklusjonen er at risikoen for plateepitelkreft øker med økende bruk av solarium, forteller stipendiat Simon Lergenmuller.

Ikke bruk solarium

I forskningsstudien begynte hver fjerde kvinne med solarium før 30 år.

– At risikoen for plateepitelkreft øker så klart med økende solariebruk, og at økningen er uavhengig av oppstart alder, er viktige funn, sier Lergenmuller.

Forskningsgruppen Lergenmuller tilhører har tidligere studert sammenhengen mellom solariebruk og føflekkreft en annen type hudkreft som også øker i Norge.

– Hudkreft kan i stor grad forebygges og et viktig skritt i den retning er å ikke bruke solarium, sier han.

Om forskningsstudien

Stipendiat Simon Lergenmuller tilhører forskningsgruppen til professor Marit Bragelien Veierød EpiStat: Epidemiologiske studier av livsstil og kroniske sykdommer ved Institutt for medisinske basalfag ved Det medisinske fakultet, UiO.

Studien er gjort i samarbeid med forskere fra Universitetet i Tromsø, Kreftregisteret og QIMR Berghofer Medical Research Institute i Australia.

Referanse:

Simon Lergenmuller mfl.: Association of Lifetime Indoor Tanning and Subsequent Risk of Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. Jama Dermatology, 2.oktober 2019.

Powered by Labrador CMS