Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Det er ikke selve MR-prosedyren som skaper risiko for hjernekreft hos MS-pasienter. Det er snarere prosedyrens uintenderte evne til å oppdage kreft, tror forskerne. (Illustrasjon: diyanski / Shutterstock / NTB scanpix).
Det er ikke selve MR-prosedyren som skaper risiko for hjernekreft hos MS-pasienter. Det er snarere prosedyrens uintenderte evne til å oppdage kreft, tror forskerne. (Illustrasjon: diyanski / Shutterstock / NTB scanpix).

MS knyttes til økt kreftrisiko

Personer med multippel sklerose (MS) har 14 prosent høyere risiko for å utvikle kreft enn andre. Forskere tror blant annet at røyking og MR-undersøkelser som avdekker kreft kan bidra årsaken.

En norsk studie har fulgt pasienter med diagnosen MS over en periode på hele 65 år. Studien viser at MS-pasienter har økt risiko for å utvikle bestemte former for kreft enn andre:

  • Lungekreft, 66 prosent høyere risiko.
  • Sentralnervesystemet, 52 prosent høyere risiko.
  • Urinveiskreft, 51 prosent høyere risiko.
  • Generelt, 14 prosent høyere risiko for kreft.

– Vi tror at den økte risikoen for lunge og urinveiskreft kan skyldes at MS-pasienter røyker mer enn resten av befolkningen, sier professor Kjell-Morten Myhr ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Studien er nylig publisert i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.

Hyppige bildeundersøkelser

Forskerne i studien tror også at en del av den økte kreftrisikoen blant MS-pasienter skyldes hyppigere MR-undersøkelser, magnetisk resonanstomografi.

– Dette gjelder særlig for pasienter med kreft i hjernehinnene, sier Myhr.

MS-pasientene har større risiko for hjernekreft, og forskerne tror at dette skyldes hyppige MR-undersøkelser som MS-pasientene gjennomgår som del av deres årlige medisinske oppfølging ved norske sykehus.

Forskerne mener at sjansen for å oppdage kreft er betraktelig større hos MS-pasienter som gjennomgår denne form for oppfølging. Det vil si at øvrig befolkning som ikke gjennomgår slik MR-oppfølging ved sykehus, kan tenkes å ha hjernekreft som inntil videre er uoppdaget.

Det er med andre ord ikke selve MR-prosedyren som skaper risiko for hjernekreft, snarere prosedyrens uintenderte evne til å oppdage kreft.

Forskerne tolker altså funnene dit hen at MR-undersøkelser sannsynliggjør rask identifisering av hjernekreft, og at det er dette de sannsynligvis observerer i sine data.

Kjell-Morten Myhr tror at røyking og MR blant MS-pasienter øker kreftrisiko. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)
Kjell-Morten Myhr tror at røyking og MR blant MS-pasienter øker kreftrisiko. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Mer blodkreft hos søsken

I studien sammenlignet forskerne også MS-pasientenes kreftrisiko i forhold til sine søsken.

Resultatene viste at søsknene hadde 82 prosent høyere risiko for å utvikle blodkreft enn sine søsken med MS og 72 prosent høyere risiko for å utvikle blodkreft enn den øvrige befolkningen.

– Vi ble overrasket over denne sammenhengen. Dette tyder på at blodkreft og MS kan ha overlappende sykdomsopphav, sier postdoktor Nina Agnethe Grytten Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland universitetssjukehus.

– Om det er genetiske eller miljømessige faktorer, kan vi ikke si noe sikkert om ennå. Funnet gir grunnlag for videre kartleggingsstudier av årsaksforholdet mellom de to sykdomsgruppene.

Om MS-studien

I studien undersøkte forskerne data fra 7000 MS-pasienter født mellom 1930 og 1979.

Informasjonen ble sammenlignet med 9000 av MS-pasientenes søsken og 38 000 kontrollpersoner fra den øvrige befolkningen.

Dataene ble hentet fra MS-registeret og tidligere prevalensstudier i Norge og koblet til Kreftregisteret, Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Nasjonal Utdanningsdatabase.

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Nasjonal Kompetansetjeneste for MS, Norsk MS-register, Biobank Haukeland, Oslo universitetssykehus, Nordlandssykehuset, Molde sjukehus og Sørlandet sykehus.

Referanse:

Nina Agnethe Grytten mfl.: Risk of cancer among multiple sclerosis patients, siblings, and population controls: A prospective cohort study. Multiple Sclerosis Journal, 2019. (Sammendrag). Doi.org/10.1177/1352458519877244

Powered by Labrador CMS