Denne artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

– Tap av leveområder er den største trusselen mot isbjørnens evne til å overleve, men kjøp og salg av isbjørnprodukter er også betydelig, sier Eli Knispel Rueness.
– Tap av leveområder er den største trusselen mot isbjørnens evne til å overleve, men kjøp og salg av isbjørnprodukter er også betydelig, sier Eli Knispel Rueness.

Handel med isbjørn kan true bestanden

Vi kan ikke utelukke at internasjonal handel med isbjørn fra Canada truer artens evne til å overleve.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) med i en vurdering av hvilken risiko internasjonal handel har for bestanden av isbjørn.

– Tap av leveområder er den største trusselen mot isbjørnens overlevelsesevne, men kjøp og salg av isbjørnprodukter er betydelig, og det er usikkert om fangsten foregår på en bærekraftig måte, sier Eli Knispel Rueness.

Hun er faglig ansvarlig for risikovurderingen som blant annet handler om isbjørnbestander i områder i Canada hvor det jaktes på isbjørn.

Isbjørnen er en sårbar art

Verdens isbjørner er fordelt på 19 geografisk adskilte delbestander. Ni av dem lever bare i Canada, mens fire lever både i Canada og andre land. Til sammen utgjør canadisk isbjørn omtrent to tredeler av den globale bestanden.

Verdens naturvernunions spesialistgruppe for isbjørn regner med at fire underbestander av isbjørn i Canada er i nedgang, to er stabile, én øker, mens status for de resterende seks er ukjent.

Prognoser for det marine økosystemet i Arktis, utarbeidet av Den norske jordsystemmodellen, NorESM, viser at isbjørnen vil miste mye av leveområdet sitt i årene som kommer.

Årsaken er at havisen forsvinner, på grunn av global oppvarming. Det er nettopp i havisen at isbjørnen tilbringer mesteparten av livet.

– Dermed vil det være uunngåelig at bestanden går enda mer ned, sier Rueness.

Hun peker på at det er stor usikkerhet ved alle beregninger av bestandsstørrelser.

– En årsak til det er at metoden for å måle bestander har endret seg. Derfor kan ikke resultatene sammenlignes med hverandre. En annen årsak er at målinger i noen områder blir utført så sjelden at det er umulig å fange opp rask nedgang, sier Rueness.

Canadisk eksport

Canada er det eneste landet i verden som tillater kommersiell eksport av isbjørnprodukter. Norge er et av importlandene.

Hovedsakelig handler det om hele skinn, men også andre skinnprodukter, skaller og tenner.

Den internasjonale konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES, har isbjørn på sin liste over arter som er sårbare for handel, eller som kan bli utrydningstruet hvis ikke handelen reguleres.

CITES´ handelsdata viser at det internasjonale markedet for handel med isbjørnprodukter endrer seg, både for hvilke land som importerer og hva de importerer.

I dag er det Kina som er den største importøren av isbjørnprodukter, først og fremst skinn. Prisen på isbjørnskinn har økt betydelig de siste årene.

Strengere regulering i Norge?

Det er Miljødirektoratet som har bestilt risikovurderingen fra VKM. Vurderingen skal brukes til å vurdere om handel er en trussel mot isbjørnbestanden, og om det er grunnlag for å flytte isbjørn til listen over utrydningstruede arter som er strengest regulert i den norske CITES-forskriften.

Referanse:

A CITES risk assessment for polar bear (Ursus maritimus). En rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, 2020.

Artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø er én av 77 eiere av forskning.no. Deres kommunikasjonsansatte leverer innhold til forskning.no. Vi merker dette innholdet for å tydelig skille formidling fra uavhengig redaksjonelt stoff.
Her kan du lese mer om ordningen.

Powered by Labrador CMS