Denne artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Beregninger viser at 13-åringer og kvinner i fruktbar alder trolig vil ha nytte av at det tilsettes mer jod til salt enn hva som er tillatt i dag. Det vil si 15 eller 20 mg jod per kilo salt til både husholdningssalt og salt i brød.
Beregninger viser at 13-åringer og kvinner i fruktbar alder trolig vil ha nytte av at det tilsettes mer jod til salt enn hva som er tillatt i dag. Det vil si 15 eller 20 mg jod per kilo salt til både husholdningssalt og salt i brød.

Jod i salt – gunstig for noen, ugunstig for andre

Å tilsette jod i husholdningssalt eller i salt som brukes i brød, kan kompensere for lavt jodinntak hos unge og hos kvinner i fruktbar alder. Samtidig kan det føre til  at små barn får for mye jod.

Det er hovedbudskapet i en nytte- og risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).   

VKM har vurdert helsemessige konsekvenser av å tilsette jod til husholdningssalt, salt til brød, og til vegetabilske alternativer til melkeprodukter. 

I dag er det tillatt å tilsette 5 mg jod per kilo husholdningssalt, men ikke i salt som brukes i brød.

Tilsetning av jod: både gunstig og ugunstig

– Våre beregninger viser at 13-åringer og kvinner i fruktbar alder trolig vil ha nytte av at det tilsettes mer jod til salt enn hva som er tillatt i dag. Det vil si 15 eller 20 mg jod per kilo salt til både husholdningssalt og salt i brød. 

Også andre befolkningsgrupper, som av ulike grunner ikke spiser mager fisk, bruker melk eller andre meieriprodukter, vil ha nytte av jodtilsetning, sier Sigrun Henjum, som er faglig ansvarlig for arbeidet. 

– Samtidig kan tilsetning av mer jod i salt og brød være en risiko for de minste barna, fordi flere 1- og 2-åringer da vil få i seg for høye nivåer av jod, fortsetter Henjum. 

Beregningene viser at 1-og 2-åringene kan være en risikogruppe for høyt jodinntak. Det gjelder også generelt brukere av tang- og tareprodukter. 

– Basert på vitenskapelige studier og data, kan vi ikke konkludere med at kvinner i fruktbar alder og ungdom vil ha nytte av et bestemt nivå av jodtilsetning, uten at det samtidig vil utsette 1- og 2-åringene for risiko, fastslår Henjum.  

Oppdatert kunnskap om mild og moderat jodmangel

Det er godt dokumentert at alvorlig jodmangel har alvorlige negative helseeffekter, mens det har vært mer usikkert hvilke negative helseeffekter mild og moderat jodmangel gir. VKMs arbeid har bragt ny kunnskap til torgs.

Fageksperter har gått systematisk gjennom mer enn 15 000 titler og vitenskapelige sammendrag og sett på dokumentasjon for hjerneutvikling, skjoldbruskkjertelfunksjon og fruktbarhet og fødselsutfall.

– Vi har med andre ord en helt oppdatert kunnskapsoppsummering av forskning på negative helseeffekter av mild og moderat jodmangel, og av for høyt inntak av jod, sier Henjum.

Jod er nødvendig

Vi trenger jod for at skjoldbruskkjertelen skal fungere normalt, og for regulering av stoffskiftet i kroppen. Jod er svært viktig for vekst og utvikling hos barn.

Både for mye og for lite jod kan føre til lavt og høyt stoffskifte.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler salt som kilde for å korrigere jodmangel i en befolkning. Fordi mange spiser brød, vil brød være en ganske stabil kilde til jod dersom salt som brukes i brødproduksjon er tilsatt jod.

Les mer om nytte- og risikovurderingen av jodtilsetning i salt på vkm.no.

Artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø er én av 77 eiere av forskning.no. Deres kommunikasjonsansatte leverer innhold til forskning.no. Vi merker dette innholdet for å tydelig skille formidling fra uavhengig redaksjonelt stoff.Her kan du lese mer om ordningen.

Powered by Labrador CMS