En notis fra Høgskolen i Innlandet - les mer.

Erfaringene med digitale disputaser er så gode at høgskolen nå planlegger hvordan de kan videreføre vårens eksperiment.
Erfaringene med digitale disputaser er så gode at høgskolen nå planlegger hvordan de kan videreføre vårens eksperiment.

Ønsker å videreføre videooverførte disputaser

Vårens erfaringer med bruk av digitale hjelpemidler under disputaser er så gode at HINN ønsker å gjøre dette til en fast ordning.

Markeringen av avslutningen av et doktorgradsarbeid er tradisjonelt en høytidelig affære: Auditoriet er pyntet, publikum reiser seg når doktoranden og opponentene ankommer i prosesjon.

Da koronarestriksjonene var på sitt strengeste i mars og april prøvde Høgskolen i Innlandet seg med heldigitale disputaser, der alle deltakerne satt hvert sitt sted.

I juni har HINN arrangert tre disputaser som gikk både fysisk og digitalt. Det var fra myndighetenes side åpnet for arrangementer med inntil 50 deltakere, men mange var forhindret fra å delta på grunn av reiserestriksjoner.

På kort tid fikk høgskolen på plass en løsning som lenge har vært en drøm: En kombinert fysisk og digital disputas.

Erfaringene er så gode at de nå planlegger hvordan de kan videreføre vårens eksperiment. Seniorrådgiver Johanne Kielland Servoll ser muligheten for å få med sterke fagpersoner fra hele verden som opponenter – uten at de trenger å reise.

– De som er eksperter på sine fagområder er ofte travle folk som ikke kan prioritere å ta en svipptur til Norge for å være på disputas i noen timer. En enda viktigere grunn er at denne løsningen tar hensyn til miljøet.

Hun tror likevel dette ikke blir hovedregelen.

– I de fleste tilfeller vil man ønske et fysisk møte mellom komité, doktorand og publikum. Det gir en annen nærhet og dynamikk i formidlingssituasjonen.

Servoll har også sett at langt flere enn før får med seg disputasen når den er tilgjengelig i videooverføring.

– Mange fagmiljøer er geografisk svært spredd, både nasjonalt og internasjonalt, og strømming gir doktorandene en unik mulighet til å formidle sine doktorgradsprosjekter, sier Servoll.

Les hele saken på hjemmesidene til Høgskolen i Innlandet

Powered by Labrador CMS