En notis fra Høgskolen i Innlandet - les mer.

Jubler over tildelning: Fra venstre professor Sevald Høye, førsteamanuens Anne Trollvik, professor Kari Kvigne og leder for eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, Lena Westby.
Jubler over tildelning: Fra venstre professor Sevald Høye, førsteamanuens Anne Trollvik, professor Kari Kvigne og leder for eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, Lena Westby.

Mottar ni millioner kroner til sykepleieprosjekt

Høgskolen i Innlandet har i samarbeid med sju andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland mottatt støtte fra EU til Erasmus+ prosjektet Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia (CABNEI).

- Det er få prosjekter i Norge som får en så stor tildeling fra EU. Beløpet er på hele 853 443 Euro, sier Liv Ødebehr, instituttleder ved Seksjon for sykepleie ved HINN.

Kapasitetsbygging innen høyere utdanning er et tiltak under EU sitt rammeprogram for utdanning, Erasmus+, som har mål om å støtte modernisering, tilgjengelighet og internasjonalisering av høyere utdanning i EU sine samarbeidsland.

Skal bidra til kompetanse

Førsteamanuens ved HINN, Anne Trollvik, har vært prosjektleder for søknaden, og skal nå være med og lede gjennomføringen av prosjektet.

CABNEI-prosjektet har som formål å øke kvaliteten på sykepleierutdanningen i Indonesia og i de skandinaviske landene ved kompetanseheving av de som utdanner sykepleierne. Dette vil igjen forbedre utdannelsen til sykepleiere og øke kvaliteten på klinisk sykepleieutøvelse.

De som utdanner sykepleiere i Indonesia og Skandinavia vil få økt kunnskap om transkulturell og personsentrert omsorg og bedre forståelse av kjernekompetanse i sykepleie.

De som utdanner sykepleiere i Indonesia vil få øvelse i bruken av pedagogiske metoder der studentene spiller en aktiv rolle, for eksempel ved å utvikle veiledning og undervisning.

Prosjektet vil gå over tre år, med tre samlinger hvert år i 2021, 2022 og 2023. Aktiviteten vil for det meste foregå i Aceh-provinsen nord på Sumatra i Indonesia, mens noen samlinger vil foregå i Norden.

Les mer om prosjektet og tildelingen på nettsidene til Høgskolen i Innlandet

Powered by Labrador CMS