En notis fra Høgskolen i Innlandet - les mer.

Høgskolen i Innlandet blir ikke akkreditert som universitet nå, men døra holdes på gløtt.

– Vi er svært nære målet, sier rektor Kathrine Skretting.
Høgskolen i Innlandet blir ikke akkreditert som universitet nå, men døra holdes på gløtt. – Vi er svært nære målet, sier rektor Kathrine Skretting.

Innleder videre dialog med NOKUT etter styrevedtaket

Høgskolen i Innlandet (HINN) har mottatt gårsdagens styrevedtak i NOKUT med skuffelse. Vi mener vi oppfyller kravene til å bli universitet, men ser at NOKUTs styre mener vi fortsatt ikke er i mål på tre av tretten punkter.

NOKUTs styre mener Høgskolen i Innlandet har kommet langt på veien mot å oppfylle kravene til akkreditering. Det har vært en svært god utvikling ved høgskolen de siste årene. Det å søke universitetsstatus er å legge lista høyt, men nå er målet innen rekkevidde.

NOKUT åpner etter styrevedtaket for å fortsette dialogen om hvordan HINN kan oppfylle kravene. Rektor har allerede nå i ettermiddag hatt en samtale med NOKUTs administrerende direktør om prosessen videre.

– Vi skal diskutere med NOKUT hvordan vi kan dokumentere at vi oppfyller de tre kravene som gjenstår, sier rektor Kathrine Skretting.

Høgskolen i Innlandet ønsker å bli framstilt for ny vurdering så snart som mulig.

– Vi har kommet langt og er sikre på at vi får en god prosess videre. Det skal bli et universitet i Innlandet, sier Skretting.

Høgskolen i Innlandet er uenig i NOKUTs forståelse og tolkning av forskriften når det gjelder kravet om antall ansatte med høy faglig kompetanse sett i forhold til antall studenter.

HINN driver effektivt og har mange studenter, blant annet innen etter- og videreutdanning, og dette slår nå negativt ut for universitetssøknaden. Dette er stikk i strid med de politiske signalene de siste årene om at universitetene og høgskolene skal utdanne flere og satse på livslang læring.

Vi håper at NOKUT i den videre dialogen kan se særlig på dette punktet på nytt.

Vi er glade for at vi har hatt bred støtte i regionen vår for universitetsambisjonen, noe som viser at dette oppleves som viktig for regionen. Universitetsstatus vil bety mye for fagmiljøene våre og gi Innlandet et sterkt kunnskapsmiljø i framtida.

Les hele saken på HINNs hjemmesider

Powered by Labrador CMS