En notis fra Høgskolen i Innlandet - les mer.

Høgskolen i Innlandet iverksetter nå flere tiltak som arrangementene under fadderuka må forholde seg til. Her fra faddderuka på Lillehammer i 2019.
Høgskolen i Innlandet iverksetter nå flere tiltak som arrangementene under fadderuka må forholde seg til. Her fra faddderuka på Lillehammer i 2019.

Alkoholfri fadderuke i Innlandet

Fadderuka ved Høgskolen i Innlandet blir arrangert til planlagt tid fra onsdag 19. til 23. august, men flere tiltak iverksettes for å forhindre smittespredning.

- Høgskolen i Innlandet må ha som første prioritet å ivareta liv og helse, og samtidig skal faddertiden legge et godt grunnlag for at studentene blir kjent med hverandre og kommer godt i gang ved høgskolen. Derfor setter vi nå noen grenser som de planlagte arrangementene må forholde seg til, sier rektor Kathrine Skretting.

Det blir arrangement uten alkohol under årets fadderuke, sier rektor Kathrine Skretting.

Arrangement uten alkohol

Det er flere tiltak som skal sørge for at hensynet til liv og helse blir tilstrekkelig ivaretatt i den spesielle situasjonen vi nå er oppe i. For det første så vil all aktivitet og arrangementer som arrangeres i regi av høgskolen og fadderuka være alkoholfrie og avsluttes senest klokken 24.00.

- Arrangementene blir alkoholfrie siden det er sannsynlig at personer som er påvirket av alkohol i mindre grad vil være i stand til å overholde smitteverntiltakene våre, sier Skretting.

Grupper på inntil 20 personer

Under fadderuka vil det ved våre studiesteder være faste grupper på inntil 20 personer. Disse gruppene blir opprettet i forbindelse med studiestart 17. august, og videreført under fadderuka. Dette for å gjøre potensiell smittesporing enklere. På tvers av grupper er det viktig at man opprettholder avstandsregelen på én meter.

- Dette er grensene vi nå setter for at fadderaktivitetene skal kunne opprettholdes. Kan ikke arrangementene tilpasses disse grensene, risikerer de å bli avlyst, sier Skretting.

Studiestarts-koordinatorene og fadderlederne på våre ulike studiesteder skal nå vurdere hvilke arrangement som kan gjennomføres, og hvilke som eventuelt blir avlyst.

Les mer om tiltakene for å hindre smitte på hjemmesidene til Høgskolen i Innlandet

Powered by Labrador CMS