Miljøledelse lønner seg

Bedrifter med egne miljøansvarlige oppnår både redusert miljøpåvirkning og større lønnsomhet enn foretak uten miljøkompetanse, konstaterer BI-forsker Bjarne Ytterhus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skremmende rapporter om jordas tilstand har for alvor fått næringslivet til å gi uttrykk for at det bryr seg om miljøutfordringer.

Samtidig presser myndighetene på med skjerpede miljøkrav. Ulike typer miljøsertifisering er på moten, og kjente næringslivsprofiler kjøper klimakvoter og cruiser rundt i el-biler.

Hvordan slår skjerpede miljøkrav ut på bedriftens lønnsomhet og atferd? Får bedriftene noe igjen for å innføre miljøledelse i virksomheten og satse på miljøsertifisering?

OECD-studie med norsk deltagelse

Dette er to av spørsmålene som besvares i den ferske boken Environmental Policy and Corporate Behaviour (2007).

Den presenterer resultatene av en omfattende forskningsstudie, ledet av OECDs gruppe for nasjonal miljøpolitikk, sammen med forskningsteam fra Canada, Frankrike, Japan, Norge, Tyskland, Ungarn og USA.

Hensikten med OECD-prosjektet var å kartlegge sammenhenger mellom myndighetenes miljøpolitikk og bedrifters forretningsmessige motiver, tilpasning av ledelsessystemer, og organisasjonsstruktur ved implementering av politikken.

Datainnsamlingen ble gjennomført i 2003 og 2004, og omfatter rundt 4 200 foretak med mer enn 50 ansatte fra alle vareproduserende sektorer.

Miljøkrav svekker lønnsomheten

Førsteamanuensis Bjarne E. Ytterhus ved Handelshøyskolen BI var teamleder for den norske delen av studien.

'Bedrifter som bygger egen miljøkkompetanse kan både spare miljø og tjene penger'
"Bedrifter som bygger egen miljøkkompetanse kan både spare miljø og tjene penger"

Han har spesielt sett på hvordan innføring av miljøledelse, miljøsertifisering og lignende tiltak kan påvirke bedrifters miljøprestasjoner og lønnsomhet.

- Strengere reguleringer vil isolert sett svekke lønnsomheten i foretakene. En politikkdrevet miljøsatsning er ikke lønnsom for foretakene, konstaterer Bjarne Ytterhus på bakgrunn av OECD-prosjektet.

Kanskje ikke så fryktelig overraskende. Resultatet er i tråd med tradisjonelle synet om at strengere miljøkrav vil øke bedriftens miljøkostnader og dermed redusere lønnsomheten.

Motiver

Men det er ikke hele historien. Bedriftene kan også ha forretningsmessige motiver til å gjennomføre miljøtiltak.

Årsakene kan være ønsker om å forbedre omdømmet, men også være direkte økonomisk motivert.

Bedrifter gir støtte til miljøorganisasjoner og tiltak i lokalsamfunnet ut fra et “license to operate”-motiv.

'BI-forsker Bjarne Ytterhus har deltatt i en OECD-studie av miljøkrav og lønnsomhet.'
"BI-forsker Bjarne Ytterhus har deltatt i en OECD-studie av miljøkrav og lønnsomhet."

Bedre miljø og økt lønnsomhet

OECD- studien viser også at bedrifter som holder seg med egne miljøansvarlige og satser på miljørelatert forskning og utvikling, oppnår både redusert miljøpåvirkning og større lønnsomhet, enn foretak uten spesifikk miljøkompetanse.

- Mens politikkdrevne reguleringer øker kostnader for bedriftene generelt, kan foretak med relevant miljøkompetanse gjennomføre “smarte” miljøsatsninger som både gir bedre miljø og økt lønnsomhet, fremholder BI-forskeren.

Ytterhus forklarer den økte lønnsomheten ut fra tre forhold:

1) Raskere miljøtilpasning enn konkurrentene (“first-mover advantages”)

2) Økt ressursproduktivitet som gir kostnadsbesparelser

3) Produktdifferensiering og markedsmessig gevinst

OECD- studien gir dermed støtte til påstanden om at “Miljøsatsning kan være lønnsomt”.

Referanse:

Darnall N., Jolley G.J. & Ytterhus, B: Understanding the relationship between a facility’s environmental and financial performance, publisert i Environmental Policy and Corporate Behaviour (2007), Edward Elgar Publishing, in association with Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Paris. Edited by Nick Johnstone.

Powered by Labrador CMS