Det er ikke nødvendigvis det varme vannet som har direkte effekt på fuglene, men trolig følgene av varmere vann, som for eksempel parasitter og mindre tilgang på mat. (Foto: Arne Follestad)
Det er ikke nødvendigvis det varme vannet som har direkte effekt på fuglene, men trolig følgene av varmere vann, som for eksempel parasitter og mindre tilgang på mat. (Foto: Arne Follestad)

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.

Ærfugl er en stor dykkand som finnes langs hele kysten vår.

Dessverre blir det bare færre av dem.

Bestanden har gått tilbake over flere år uten at forskerne har kunnet påvise noen enkeltårsak til dette.

Hvis flere negative, men ikke enkeltvis dødelige, ting virker sammen, som klima, rovdyr og miljøgifter, kan det føre til nedgang i bestander. I ytterste konsekvens kan det føre til at arten dør ut.

Mink og rovfugl er et økende problem for de voksne ærfuglene. Egg-spisende fugl som kråker og de større måkene gjør at det blir færre unger.

Nå har forskere ved NINA - Norsk institutt for naturforskning på Framsenteret - oppdaget at varmere hav er en direkte årsak til at det har blitt færre ærfugl.

Bekymringsfullt

– Det viser seg at når overflatetemperaturen øker, så øker samtidig dødeligheten hos voksne ærfugl, sier Sveinn Are Hanssen i NINA.

Han karakteriserer funnene som oppsiktsvekkende bekymringsfull.

Sammen med kollegene Bård-Jørgen Bårdsen og Jan Ove Bustnes har han nylig publisert en studie om emnet.

Studien er basert på mer enn tretti år med data på sjøtemperaturer og der forskerne koblet dette til overlevelse og antall egg hos ærfugl.

Forsinket effekt

Selv om forskerne så at havtemperaturen fra inneværende år hadde størst effekt på ærfuglens overlevelse, så de også en forsinket effekt fra havtemperaturene fra tre år tilbake.

– Det er vanskelig å konkludere hvilke mekanismer som spiller inn, men en slik forsinket effekt indikerer at havtemperaturen har en indirekte effekt på ærfuglene. Varmere hav påvirker fuglene gjennom maten de spiser, parasitter eller sykdom, forteller Bårdsen.

Ikke nødvendigvis varmere vann som påvirker fuglen

I og med at ærfugl er en hardfør art som lever helt fra Nederland i sør til Svalbard og Franz Josefs land i nord, er det vanskelig å tenke seg at litt varmere vann skal ta livet av fuglene.

Men det er ikke nødvendigvis temperaturen i vannet som påvirker fuglen. Varmere vann henger sammen med stormer, orkaner og polare lavtrykk som i verste fall kan ta livet av fuglene om vinteren.

Forskerne kan likevel ikke si for sikkert om dette er årsaken bak sammenhengen mellom varmere vann og høyere dødelighet, men det er noe som de skal studere nærmere i fremtiden.

– Dette er uansett spennende resultater som kan gi nye perspektiver på sammenhengen mellom hvordan klima og hvordan andre stressfaktorer påvirker overlevelse hos ville bestander, som igjen kan gi oss verktøy til å forutsi effekter av global oppvarming, sier Sveinn Are Hanssen.

Referanse:

Bårdsen, B.‐J., S. A. Hanssen og J. O. Bustnes: Multiple stressors: modeling the effect of pollution, climate, and predation on viability of a sub‐arctic marine bird. Ecosphere 9(7) (2018) https://doi.org/10.1002/ecs2.2342.

Om forskningen

Datainnsamlingen til dette studiet ble finansiert av SEAPOP-programmet, Forskningsrådet, Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet) og Fylkesmannen i Troms.

Manuset ble utarbeidet med støtte fra Forskningsrådet og Framsenterets forskningsprogram “Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse”.

Powered by Labrador CMS