Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Østfold - les mer.

Den lille bananflua har vist seg å være svært nyttig for å studere fundamentale, livsviktige prosesser, som celledeling.
Den lille bananflua har vist seg å være svært nyttig for å studere fundamentale, livsviktige prosesser, som celledeling.

Bananfluer kan gi svar på hvordan kreftsykdom oppstår

Ukontrollert celledeling kan føre til kreft. En ny studie om celledeling i bananfluer har gitt ny kunnskap om blant annet utviklingen av kreft.

Høgskolelektor Anette Christensen Lie-Jensen ved Høgskolen i Østfold har de siste årene studert celledeling i bananfluer. Funnene fremgår av hennes ferske doktorgradsavhandling ALIX in cell division in vivo.

Lie-Jensen og hennes kollegaer på Radiumhospitalet har i disse studiene har fokusert på ett protein som heter ALIX.

Ved å manipulere cellene i bananflua med genteknologiske og cellebiologiske teknikker og studere disse cellene i mikroskopet, fant de ut at ALIX er viktig både i tidlige og sene faser av celledelingen.

Tidlig i celledelingen er ALIX viktig for å få riktig orientering av maskineriet som fordeler DNA mellom de to nylagde cellene. Senere i celledelingen rekrutterer ALIX det molekylære maskineriet som klipper de to nylagde cellene fra hverandre.

Mekanismene ved celledeling

Forskeren sier studien har resultert i ny kunnskap om hvordan celler deler seg i en levende organisme. Dette er viktig for å forstå både helse og forskjellige sykdommer, som for eksempel kreft.

Forskningsprosjektet har også vist hvor nyttig nettopp bananflua er for å studere fundamentale, livsviktige prosesser, som celledeling.

Cellene våre er omsluttet av en cellemembran. Når to nylagde celler skal klippes fra hverandre, må denne membranen klippes. Lie-Jensen har brukt mest tid på å studere dette siste trinnet av celledelingen, hvordan denne klippingen reguleres.

Forskerne har funnet nye mekanismer for hvordan dette kan skje i bananflua. Interessant nok, ser disse mekanismene ut til å være veldig like de som skjer når ett nylagd virus skal klippes ut av en infisert celle.

Manglet kunnskap om celledeling i levende organismer

Kroppen består av milliarder av celler. Cellene må dele seg for at et foster skal kunne utvikle seg, et barn skal vokse, et sår skal gro, eller for at kroppens mange organer skal kunne vedlikeholdes.

Anette Christensen Lie-Jensen ved Avdeling for ingeniørfag på Høgskolen i Østfold har studert celledeling i bananfluer.
Anette Christensen Lie-Jensen ved Avdeling for ingeniørfag på Høgskolen i Østfold har studert celledeling i bananfluer.

Celledeling er altså helt grunnleggende for alt liv. Om celledelingen ikke går helt som den skal, kan dette føre til utvikling av kreft.

– Derfor er forståelse for og kunnskap om celledelingens kompliserte og nøye regulerte prosesser viktig både for å forstå sykdommer slik som kreft, og for å forstå cellenes indre liv, forklarer HiØ-forskeren.

Ifølge Lie-Jensen kommer kunnskapen vi har om celledeling i hovedsak fra forskning på cellekulturer som lever i en plastikkskål. Men cellene i kroppen vår lever i en tredimensjonal kontekst og i samspill med andre celler og organer. Cellene påvirker og kommuniserer med hverandre.

– For at vi skal få et godt bilde av hvordan cellene lever og deler seg inne i oss, må vi dermed også studere disse prosessene i en levende organisme.

– Vi har brukt bananflua som en modellorganisme for å forstå hvordan celledelingen foregår i en levende organisme. Vi har blant annet brukt stamcellene i bananfluenes eggstokker og hjerner for å forstå forskjellige aspekter av celledelingen bedre, sier hun.

Trenger fortsatt mange svar

Eksperimentene til Lie-Jensen har i stor grad basert seg på ulike mikroskopiteknikker for å visualisere og studere ulike proteiner i cellene mens de deler seg.

Forskerteamet brukte også en rekke forskjellige genetiske, molekylære og biokjemiske teknikker for å studere forskjellige detaljer rundt celledelingen.

For eksempel valgte de å genmanipulere bananfluer til å uttrykke selvlysende proteiner for å finne ut hvordan proteinene befant seg og flyttet på seg under celledelingen.

– Samlet sett har dette arbeidet resultert i ny kunnskap om hvordan celler deler seg i en levende organisme. Dette er kunnskap som kan legge grunnlaget for nye studier, men og som kan bli nyttig i utviklingen av nye terapier og diagnostiske verktøy i fremtiden, forklarer Lie-Jensen.

Ifølge forskeren er det fortsatt mye rundt celledeling som er ukjent og som vi dermed ikke forstår.

– Å forstå hvordan celledeling foregår inne i oss er viktig for å forstå både cellenes indre liv når de er friske, men også for å forstå hva som går galt ved sykdom, understreker hun.

Referanse:

Anette Christensen Lie-Jensen: ALIX in cell division in vivo. Doktoravhandling ved Høgskolen i Østfold, 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS