Artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen - les mer.

Kunnskap om sammenhengen mellom salt og høyt blodtrykk vil ha betydning for folks vilje til å redusere saltinntaket, tror forsker Helge Wiig.
Kunnskap om sammenhengen mellom salt og høyt blodtrykk vil ha betydning for folks vilje til å redusere saltinntaket, tror forsker Helge Wiig.

Forsker prøver å løse blodtrykksmysteriet

RISIKOFAKTOR: Omtrent hver tredje nordmann har høyt blodtrykk. Men hvorfor? Skyldes det arv? Kosthold? Røyking? Det er fortsatt mye vi ikke vet om blodtrykket.

Helge Wiig er professor i medisin og har i mange år vært opptatt av blodtrykk – eller hypertensjon som det heter på fagspråket.

Det begynte med interesse for nyrer og bindevev og opphopning av væske i vevet. Da han i 2010 ble spurt om han ville bidra med sin kunnskap om bindevev og lymfer inn i forskningen på hypertensjon, sa han ja.

Drivkraften er å hjelpe pasienter

– Dette var noe helt nytt på den tiden. Salt og opphopning av dette har vært knyttet til høyt blodtrykk. Fordi vi vet at lymfene transporterer væske ut fra huden, ville vi se på lagring av salt i huden og opphopning av dette saltet, forklarer Wiig.

Selv om det er forskning han har drevet med stort sett i hele sin karriere, er drivkraften fortsatt ønsket om å forbedre hverdagen for syke mennesker.

– Ja, jeg drives av ønsket om å hjelpe pasienter.

For de fleste av oss er lymfesystemet og transport av vevsvæske et felt vi ikke forholder oss til i hverdagen. Men det er et innfløkt system, der det er mye vi ikke vet.

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk, eller hypertensjon, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er belastende for hjertet, og fører på lang sikt til risiko for utvikling av blant annet hjerneslag, hjerteinfarkt og kronisk nyresykdom.

Over 850 000 nordmenn har høyt blodtrykk. Det tilsvarer omkring 30 prosent av den voksne befolkningen.

Sammenhengen mellom salt og høyt blodtrykk

Et lymfekar er et kar eller en åre, som returnerer væske fra vev til blodsirkulasjon.

Med lite lymfekar er sjansen for saltopphopning større. Og det igjen vil ha kunne innvirkning på blodtrykket, sier Wiig.

Men – og det er et stort «men», vi vet ikke egentlig hva sammenhengen mellom salt og høyt blodtrykk er, forklarer han.

– Salt er ugunstig for blodtrykket – hos noen, men ikke hos alle. Hvorfor er noen mer saltsensitive, og hva er grunnen til det?

Forsker Helge Wiig har veiledet flere unge stipendiater. Sammen prøver de å finne ut av hva som gir noen folk høyt blodtrykk.
Forsker Helge Wiig har veiledet flere unge stipendiater. Sammen prøver de å finne ut av hva som gir noen folk høyt blodtrykk.

Helge Wiig synes dette er veldig interessant. Kunnskap om årsaken kan gi oss ny innsikt i blodtrykket og hvorfor det blir forhøyet.

– Men det er ikke sånn at jeg vil si at mennesker med høyt blodtrykk ikke bør redusere saltinntak, for det bør de – særlig hvis blodtrykket er veldig høyt. Men vi vet ikke nok om effekten av å redusere salt for å unngå at blodtrykket stiger hos dem som ligger litt over snittet eller er helt friske.

Helge Wiigs forskning har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Lymfenes betydning, huden, lymfekarene, transport av væske og saltopphopning er stikkord. Men det trengs mer forskning.

Kunnskap skaper vilje til endring

– Vi forstår ennå ikke sammenhengen mellom salt og høyt blodtrykk, sier Wiig.

Han mener det å forstå hvorfor salt er ugunstig, er viktig. Og at den kunnskapen vil ha betydning for vilje til å redusere saltinntaket.

– Jeg tror at når folk forstår, er de mer villige til å gjøre endringer, sier professoren som har forsket over 40 år, elsker jobben sin og fortsatt har mye han ønsker å finne svar på.

– Jeg har tenkt å holde på til jeg blir 70 og blir kastet ut, kan Helge Wiig forsikre.

Referanser:

Tine V. Karlsen mfl.: High-salt diet causes expansion of the lymphatic network and increased lymph flow in skin and muscle of rats. Arterioscler Thromb Vasc Biology, 2018. Doi.org/10.1161/ATVBAHA.118.311149

Elham Nikpey mfl.: High salt diet causes osmotic gradients and hyperosmolality in skin without affecting interstitial fluid and lymph. Hypertension, 2017. Doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08539

Helge Wiig mfl.: Lymphatic control and local electrolyte clearance by homeostatic immune cells. J Clin Invest.,2013. Doi: 10.1172/JCI60113

Powered by Labrador CMS