Trygg bolig gir mindre rus

En egen, trygg bolig med mulighet for å snakke med noen døgnet rundt, gir et godt botilbud for rusavhengige.

 (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det kommer fram i intervjuer forskere har gjort med både ansatte og beboere fra Lienbakken bofellesskap i Mo i Rana, og andre ansatte i rustjenesten i Rana kommune.

Det er to faktorer som ifølge forskerne er helt sentrale for at dette botilbudet fungerer så godt for mange.

- For det første er det ingen krav om rusfrihet i egen bolig – kun i fellesarealet. For det andre det er et døgnbemannet tilbud, og ytterdørene er låste, som gir trygghet i den forstand at beboerne selv kan bestemme hvem som skal komme på besøk.

- Dette gir trygghet for beboerne og fører til mindre rusbruk, forklarer Annelin Gustavsen ved Nordlandsforskning.

Både de ansatte og beboerne forteller at rusbruken minker eller opphører helt når de får trygge rammer og hjelp til å mestre hverdagen ved Liengbakken.

- Det å ha en plass å bo er en svært viktig faktor for å lykkes med å komme tilbake til hverdagen for rusavhengige, forteller Gustavsen.

Annelin Gustavsen. (Foto: Nordlandsforskning)
Annelin Gustavsen. (Foto: Nordlandsforskning)

Stor lokal motstand

Før etablering av bofellesskapet i 2009, var det stor lokal motstand mot etableringen.

- Etter etableringen har den offentlige debatten stilnet, og bofellesskapet har fått positive tilbakemeldinger fra lokalmiljøet, forteller Gustavsen.

- Barnehagen har gått i Lucia-tog på Liengbakken, og bofellesskapet har mottatt gaver fra lokalmiljøet.

Forskerne har ikke fått de som var negative i forkant til å la seg intervjue, men ser at motstanden i forkant uttrykker en holdning om at mennesker ofte anser et boligtilbud for enkelte sårbare grupper, spesielt mannlige rusavhengige, som truende for egen sikkerhet og velvære.

- Men det trenger ikke nødvendigvis å bety at de er motstandere av tilbudet de protesterer mot, men at de ikke vil ha det i nærheten av sitt hjem, sin skole eller arbeidsplass, forklarer Gustavsen.

Liengbakken er en heldøgns omsorgsbolig for rusavhengige med varige skader eller tilleggsproblematikk som følge av rusavhengighet.

Boligene er lokalisert i et boligområde på Gruben utenfor Mo i Rana sentrum, og er et kommunalt tilbud. Tilbudet er døgnbemannet med personale med ulik kompetanse innenfor helse- og omsorgsarbeid.

Det er Husbanken som har bestilt studien Gustavsen og hennes kolleger har gjennomført, for å se om denne modellen kan brukes i andre kommuner.

Forskerne skriver at både beboere og ansatte de har snakket med opplever at tilbudet i bofellesskapet hjelper mennesker i svært sårbare situasjoner til å skape et bedre liv.

Referanse:

Gustavsen & Eide: Det handler jo om livet i bunn og grunn – Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige (pdf), Nordlandsforskning, NF-notat 1001/2013.

Powered by Labrador CMS