Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sykehuset Innlandet HF - les mer.

Resultatene av en ny studie tyder på at angst og angstsymptomer er utbredt blant sykehjemsbeboere med demens. (Foto: Oleg Golovnev / Shutterstock / NTB scanpix).
Resultatene av en ny studie tyder på at angst og angstsymptomer er utbredt blant sykehjemsbeboere med demens. (Foto: Oleg Golovnev / Shutterstock / NTB scanpix).

En av tre sykehjemsbeboere med demens hadde symptomer på angst

Angst er vanlig blant eldre pasienter med demens, men lidelsen forblir ofte uoppdaget.

– Angst og angstymtomer er vanlig hos personer med demens og har mange negative utfall. Dette er plager og symptomer som ofte er underrapportert og får liten oppmerksomhet i forskningen både nasjonalt og internasjonalt, sier Alka Rani Goyal.

Hun har undersøkt angst hos eldre sykehjemsbeboere med demens. Goyal har vært stipendiat ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet og er nå ansatt ved OsloMet.

Fordi symptomene på angst kan ligne på demens og depresjon, tror hun dette underdiagostiseres og underrapporteres.

– Manglende kunnskap om kartleggingsverktøy for angst hos personer med demens kan være en årsak til at angst forblir uoppdaget og utilstrekkelig behandlet hos personer med demens, mener hun.

En av tre rammet av angst

I sin studie har Alka Rani Goyal sammen med kolleger oversatt og validert en demensspesifikk angstskala ”Rating Anxiety in Dementia” (RAID) for norske forhold (RAID-N).

I sin doktoravhandling fant Alka Rani Goya blant annet at angst er assosiert med generelt dårlig helse, en rekke atferdssymptomer og dårlig livskvalitet. (Foto: Lars Bull / Aldring og helse)
I sin doktoravhandling fant Alka Rani Goya blant annet at angst er assosiert med generelt dårlig helse, en rekke atferdssymptomer og dårlig livskvalitet. (Foto: Lars Bull / Aldring og helse)

Forekomsten og forløpet av angst og angstsymptomer ble undersøkt med denne skalaen hos eldre sykehjemsbeboere med demens.

Totalt ble 298 personer med demens fra 17 norske sykehjem inkludert i studien. Av disse ble 205 deltagere fulgt opp etter 12 måneder.

– Omtrent hver tredje sykehjemsbeboer med demens på norske sykehjem hadde betydelige angst og angstsymptomer, sier Goyal.

De hyppigste angstsymptomene var muskulære spenninger, lettskremt- og engstelighet, og irritabilitet.

– Videre var angst assosiert med dårlig generell fysisk helse, en rekke atferdssymptomer og dårlig livskvalitet, forteller forskeren.

Angst sameksisterte i høy grad med depresjon hos sykehjemsbeboere med demens. Sykehjemsbeboere med demens og både angst og depresjon hadde dårligere generell fysisk helse, flere atferdssymptomer, dårligere livskvalitet og dårligere forbedringspotensialer i en 12 måneders oppfølgingsperiode, sammenlignet med de som hadde kun angst, kun depresjon, eller ingen av disse tilstandene, viser studien.

Viktig verktøy

Budskapet fra studien er at angst og angstsymptomer er svært utbredt hos beboere med demens på norske sykehjem og har mange negative utfall.

Skalaen RAID-N kan være et nyttig verktøy for å kartlegge angst, og dermed bidra til å sette i gang hensiktsmessige tiltak for behandlingen av angst hos denne sårbare gruppen.

Goyal håper doktorgradsarbeidet kan bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet hos helsepersonell og pårørende om angst hos personer med demens. En angstskala rettet mot demens er nå tilgjengelig til klinisk bruk.

– Jeg vil oppfordre helsepersonell som arbeider med personer med demens til å kartlegge angst hos denne gruppen ved behov.

Referanse:

Alka Rani Goyal: Anxiety in people with dementia: A common, but unidentified and underestimated, condition. Universitetet i Oslo, 2019. Doktorgrad,

Powered by Labrador CMS