Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Å gå i trapper er en øvelse man kan gjøre for å bedre balansen og forebygge fall. (Foto: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / NTB scanpix)
Å gå i trapper er en øvelse man kan gjøre for å bedre balansen og forebygge fall. (Foto: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / NTB scanpix)

Enkle øvelser kan hindre at eldre faller

Mange eldre med hjemmetjenester faller oftere og skader seg hjemme enn andre – ofte med langvarige og alvorlige konsekvenser.

Eldre som bor hjemme og bruker hjemmetjenester, fikk bedre livskvalitet og balanse etter å ha gjennomført et program med enkle øvelser som forebygger fall. Det viser resultater fra et forskningsprosjekt ved OsloMet.

Fall kan føre til at mange må på institusjon eller får lavere livskvalitet og fungerer dårligere i dagliglivet.

– Det er derfor viktig å forebygge fall gjennom trening, og primærhelsetjenesten har en sentral rolle her, sier Maria Bjerk ved OsloMet, som har gjennomført forskningsprosjektet.

Hun er stipendiat ved Institutt for fysioterapi.

Fall blant eldre er et stort internasjonalt problem. Så mange som 30 til 40 prosent av eldre over 65 år faller minst en gang per år. Samtidig viser studien at brukere av hjemmetjenester er spesielt utsatt for fall, de har også større frykt for å falle enn andre.

– Trening gjennom øvelser har vist å ha effekt for å motvirke fall, og det er viktig å komme i gang på et tidlig tidspunkt, sier Bjerk.

155 deltakere

155 eldre hjemmeboende i seks kommuner i Akershus deltok i studien. De var mellom 67 og 97 år og mottakere av hjemmetjenester. Alle deltakerne hadde falt en eller flere ganger de siste 12 månedene.

Deltakerne fulgte et program som gikk over 12 uker, mens en kontrollgruppe mottok vanlig pleie.

Programmet tar utgangspunkt i Otago, et program for å forebygge fall. Programmet er basert på egentrening med øvelser for balanse og styrke der fysioterapeuter veileder de eldre underveis. Målet med øvelsene er bedre balanse og bevegelighet ved å øke vanskelighetsgraden gradvis.

Forskningsprosjektet har forenklet programmet og rettet det mot brukere av hjemmetjenester.

– Øvelsene og intensiteten ble tilpasset den enkeltes behov og yteevne. For noen var det nok med tre til fire øvelser, andre gikk gjennom hele programmet, sier Bjerk.

Øvelsene kan blant annet være å gå i trapper, gå i åttetall eller sette seg ned uten å bruke armene som støtte. Dette er øvelser som er lette å gjøre, krever lite utstyr og er knyttet til hverdagslige aktiviteter.

Fire enkle øvelser for å forebygge fall

1. Sett deg på en stol uten å bruke armene eller armlenene. Etter hvert kan du lukke øynene samtidig, heve eller senke stolen.

2. Veksle mellom å gå på tå og hele foten. Fortsett med å gå på tå, og etter hvert kan du forsøke å lukke øynene samtidig.

3. Gå i åttetall. Utvid øvelsen med lukkede øyne.

4. Gå i trapper, både opp og ned.

Ble mer aktive i dagliglivet

– Vi samarbeidet tett med saksbehandlere, hjemmesykepleien og fysioterapeuter i å veilede og motivere brukere til trening. Her har vi målt livskvalitet, fysisk funksjon og frykt for å falle før og etter deltakelse i programmet, sier Bjerk.

Resultatene fra prosjektet viste at treningen hjalp.

– Brukerne viste seg å bli sterkere og fortalte om større aktivitet i dagliglivet, som å gå, gjøre daglige aktiviteter på kjøkkenet, gå i trapper og bedre balanse. De fortalte at de likte utfordringene og at fysioterapeutene satte mål som de opplevde å mestre, sier forskeren.

Aldri for sent

Noen har nok med å kunne være aktive i hverdagen, og en del eldre orker ikke så mye, men oppfølging og tilrettelegging av trening har vist seg å være positivt.

– Mange eldre tror det ikke nytter å trene, men det er aldri for sent og heller ikke nødvendig å gå på treningssenter flere ganger i uken, sier Bjerk.

Selv yngre eldre og unge mennesker kan ha utbytte av å gjøre enkle øvelser for å forebygge dårlig balanse, selv om programmet først og fremst er for de eldre, forklarer forskeren.

Mange brudd i Norge

Fall kan ha flere årsaker, blant annet fysisk helse, bruk av medikamenter, hvordan man har det hjemme, lys i trappeganger, tilrettelegging, skotøy og alkoholbruk. I tillegg er det naturlig at mange eldre får dårligere balanse.

I Norge har vi svært mange hofte- og benbrudd og stadig flere eldre som bor hjemme. Samtidig er det et samfunnsmål at flest mulig skal klare å bo hjemme.

– Fall påvirker både fysisk og mental funksjon og har mange ringvirkninger. Eldre ønsker selv å bo hjemme og blir fort passive hvis de må på sykehus eller institusjon, sier forskeren.

– Jeg håper nå at forskningen vi har gjort kan inspirere flere i primærhelsetjenesten til å ta i bruk erfaringene vi har høstet gjennom programmet, sier Maria Bjerk.

Referanser:

Bjerk, M. m.fl: Effects of a falls prevention exercise programme on health-related quality of life in older home care recipients: a randomised controlled trial. Age and Ageing. (2019) (sammendrag)

Bjerk, M. m.fl: A falls prevention programme to improve quality of life, physical function and falls efficacy in older people receiving home help services: study protocol for a randomised controlled trial. BMC Health Services Research. (2017) (sammendrag)

Bjerk, M. m.fl: Associations between health-related quality of life, physical function and fear of falling in older fallers receiving home care. BMC Geriatrics. (2018) (sammendrag)

Powered by Labrador CMS