U-hjelpspionér jubilerer

Noragric har blitt en viktig brikke i norsk utviklingsarbeid. 15. og 16. juni feirer de 20-årsjubileum med en egen jubileumskonferanse om veien videre for miljø- og utviklingsstudier.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Noragric, eller Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, er en del av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. De har vært med på å prege norsk utviklingssamarbeid i 20 år.

Viktig fagbase

Nasjonalt har blant annet NORAD, CMI, Utviklingsfondet og Norsk Folkehjelp vært viktige samarbeidspartnere.

- Noragric og UMB-miljøet har spilt en stor rolle som fagbase for NORADs arbeid med fattigdomsreduksjon, landbruks- og naturressursforvaltning gjennom mange år, sier Ivar Jørgensen, leder for næringsutvikling og handel i NORAD.

- I NORADs nye strategi er det lagt opp til et aktivt samarbeid med de eksterne fagmiljøene. Dette betyr at det ligger til rette for et aktivt faglig samarbeid også i framtida, fortsetter han.

- Noragric har vært en nær og god samarbeidspartner, og er en av våre viktigste kilder til faglig og vitenskapelig informasjon innen våre interessefelt og de landene vi har prosjekter i, sier daglig leder Arvid Solheim i Utviklingsfondet.

Med fra start

Landbruk har vært en viktig del av den norske utviklingshjelpen helt siden den startet opp for over 50 år siden. Universitetet for miljø- og biovitenskap har da også hele tiden engasjert seg i utviklingen av norsk bistand innen matvaresikkerhet og landsbygdutvikling.

UMBs utviklingsaktiviteter har gått igjennom ulike faser. I starten var innsatsen preget av den grønne revolusjonen og produksjonsøkningstenkning.

De tradisjonelle landbruksfagene skogbruk, jordfag, plantefag og husdyrfag dominerte innsatsen. Noragric, eller institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, ble opprettet i 1986 som et senter.

"Ruth Haug med Nobelprisvinner Wangari Maathai i 2005"
"Ruth Haug med Nobelprisvinner Wangari Maathai i 2005"

Fokus på FNs milleniumsmål

- På 1980-tallet og utover var det miljøspørsmål som stod i fokus, i tillegg til landbruksfagene, forteller instituttleder ved Noragric, Ruth Haug.

 

- Brundtland-kommisjonens tenkning rundt bærekraftig utvikling og sammenhengen mellom fattigdom og miljø påvirket UMBs U-hjelpsaktiviteter. Bærekraftig bruk av naturressursene sto i sentrum

- På 1990-tallet gjorde fattigdomsfokuset sitt inntog for fullt sammen med rettighetstenkningen. Noragric fikk det akademiske ansvaret for fagfeltet internasjonale miljø- og utviklingsstudier.

- Ved tusenårskiftet kom FNs milleniumsmål som befestet målsettingen om å halvere fattigdommen og sulten i verden, fortsetter hun.

Kamp mot fattigdommen

Utgangspunktet for Noragrics arbeid innen forskning, undervisning og prosjektoppdrag, særlig i u-land, har vært et ønske om å bidra til en bedre verden.

En annen viktig drivkraft har vært troen på at landbruk og naturressurser spiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere fattigdom.

Med mer enn 40 års samarbeid mellom UMB og akademiske såvel som andre institusjoner i Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør-Øst-Europa, har Noragric etablert et bredt nettverk av kontakter verden over.

Noragric samarbeider med en rekke organisasjoner og universiteter både nasjonalt og internasjonalt. Blant internasjonale samarbeidspartnere finnes Verdensbanken, ulike FN-organisasjoner, samt universiteter i Europa, Sør-øst Europa og flere u-land.

I forbindelse med 20-årsjubileet holder Noragric konferanse den 15. og 16. juni, hvor utviklingsminister Erik Solheim åpner med et foredrag om fred og utvikling.

Jubileumsdagene skal for øvrig brukes til faglige debatter, og det blir selvfølgelig også en jubileumsmiddag for ansatte og inviterte gjester på UMBs campus.

Powered by Labrador CMS