En notis fra Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Det er mange som gleder seg over at det tette samarbeidet mellom universitet og næringslivet i regionen bærer frukter i form av rause tildelinger fra Forskningsrådet.
Det er mange som gleder seg over at det tette samarbeidet mellom universitet og næringslivet i regionen bærer frukter i form av rause tildelinger fra Forskningsrådet.

Tre store innovasjonsprosjekter mot næringslivet

Innovasjon i norsk næringsliv skal bidra til å demme opp for skadevirkninger av pandemien. Forskningsrådet bruker nå nesten en halv milliard kroner i ulike innovasjonsprosjekter, og USN er sterkt til stede i tre av dem.

Til sammen mottar de tre prosjektene over 33 millioner kroner i støtte. USN er sentral forskning- og utviklingspartner i alle prosjektene.

De tre prosjektene ved USN er:

H-SEIF 2

H-SEIF 2 - Harvesting value from Big data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework har som mål å skape et rammeverk av verktøy og metoder samarbeidsbedriftene i prosjektet kan bruke til å skreddersy sine produktutviklingsprosesser.

Arbeidet er særlig rettet mot å sette bedriftene bedre i stand til å fatte avgjørelser tidligere i prosessen som følge av bedre utnyttelse av stordata, såkalt «Big Data».

CFRON

CFRON – Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes har som mål å forbedre bildekvalitet i medisinsk ultralyd, til bruk ved diagnose av hjertesykdom og veiledning under intervensjoner.

Dette skal oppnås ved integrering av ny transduserteknologi i eksisterende ultralydbildeplattformer.

Ebber

Ebber – Evidence based selection made easy skal effektivisere og forbedre ansettelsesprosesser ved å reduserer gapet mellom forskning og praksis i HR-feltet.

Prosjektet tar i bruk maskinlæring/kunstig intelligens og vil tilby et verktøy med muligheter som aldri har vært tilgjengelig tidligere.

Les mer om tildelingen og forskningsprosjektene på nettsidene til USN

Powered by Labrador CMS