Kinesisk medisin endrer oppfatning av mennesket

Forståelsen av mennesket og helse fortoner seg svært annerledes i Kina enn i Norge. Kinesernes forståelse av menneskekroppen sniker seg inn i norske legers bevissthet og endrer virkelighetsbildet deres nå som akupunktur, en kinesisk behandlingsform, får innpass i det norske helsesystemet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Jeg trodde i utgangspunktet at norske leger som praktiserte akupunktur bare brukte disse nålene smertestillende, fordi denne bruksmåten kan forklares vitenskapelig og dermed passe inn i vestens biomedisinske lære. Det stemmer også i mange tilfeller at leger bruker akupunktur kun på denne måten, men jeg fant også at akupunktur har påvirket en del leger som praktiserer akupunktur i større grad enn som så, sier Gry Sagli.

Tverrfaglig studie

I en svært tverrfaglig studie både ved Det historisk-filosofiske fakultet og Det medisinske fakultet ved UiO, fant Sagli ut at leger og andre helsearbeidere gjennom bruk av akupunktur får så mange nye erfaringer at det bidrar til å gi dem et nytt syn på menneskekroppen.

For å forstå dette må vi se på hvordan kineserne ser på mennesket i forhold til oss i vesten. I Kina uttrykkes tradisjonell akupunktur gjennom yin og yang, qi (vital kraft), jingluo (meridianer) - og andre begreper som ikke er akseptert innen biomedisinen. Sistnevnte ser kroppen som anatomi og fysiologi; det som kan ses med øyet eller dokumenteres gjennom måleapparater, er det man tar utgangspunkt i. Akupunkturkroppen derimot, har samspill mellom funksjonelle enheter som fokus.

Får et nytt syn

- Hva skjer som gjør at disse legene utvider sin medisinske virkelighetsforståelse?

- Gjennom å bruke akupunktur praktisk får leger nye erfaringer som gir ny mening. For eksempel er det slik at for å finne ut hvor man skal stikke nålene, kan man resonnere i forhold til yin, yang og jingluo. Noen akupunktører bruker dette bare som et praktisk redskap, men underveis får de nye erfaringer. Erfaringer som de ikke har med seg fra biomedisinen. Dette betyr ikke at de forlater biomedisinens måte å forstå kroppen på, men de får med seg et annet syn i tillegg, forklarer Sagli.

Bruken av kinesiske begreper betyr at mange utøvere med skolemedisinsk bakgrunn utvider sin medisinske virkelighetsforståelse. Avhandlingen, som heter Acupuncture Recontextualized: The Reception of Chinese Medical Concepts among Practitioners of Acupuncture in Norway, viser at når medisinske praksiser med opprinnelse i andre land får innpass i Norge, skjer ikke det nødvendigvis bare ved at behandlingene tilpasses en vestlig, vitenskapelig virkelighetsforståelse. Det innebærer også at behandlere endrer oppfatninger om kropp, helse og medisin.

Medisinsk endring

- Hvor viktig er det for biomedisinen at den påvirkes av annen form for medisinsk lære?

- Det er ikke dramatisk, men avhandlingen viser på et mikroplan et eksempel på hvordan medisinsk endring foregår og dette er prinsipielt viktig å forstå, sier Gry Sagli.

Metodetilnærmingen i studien har inkludert lesing av kinesiske medisinske tekster fra forskjellige historiske perioder, samt studier av moderne akupunkturtekster brukt i Norge, spørreundersøkelse blant utøvere av akupunktur i Norge, deltagende-observasjon ved to norske akupunkturskoler og intervjuer av akupunkturstudenter.

Powered by Labrador CMS