En notis fra Universitetet i Bergen - les mer.

En av forskerne bak en ny studie på sykdommen: Charalampous Tzoulis er professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og leder av Neuro-SysMed, Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.
En av forskerne bak en ny studie på sykdommen: Charalampous Tzoulis er professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og leder av Neuro-SysMed, Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.

Ny kunnskap om Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Forskere ved Universitetet i Bergen har sammen med forskere fra Østerrike og Canada sett en sammenheng mellom skade på mitokondriene og utviklingen av Creutzfeldt-Jakobs sykdom.

Mitokondriene er kraftverket i cellene, der mesteparten av cellenes energiproduksjon foregår. Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en dødelig hjernesykdom som rammer 5-10 mennesker i Norge hvert år, som regel mennesker over 60 år. Sykdommen medfører hjernesvinn, og symptomer er bevegelsesforstyrrelser og demens. På tross av intensiv forskning på sykdommen, finnes det per i dag ingen kur eller behandling.

Mitokondrieskaden er omfattende og verst hos de alvorlige tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs, skriver forskerne i en pressemelding. Forskerne mener at mitokondrie-svikt bidrar til tap av hjerneceller hos individer med Creutzfeldt Jakobs sykdom fordi de ikke lenger er i stand til å generere den kraften som er nødvendig for å opprettholde normal funksjon. De håper at denne kunnskapen vil kunne brukes til å utvikle nye behandlinger av sykdommen.

Les mer om funnet på nettsidene til Universitetet i Bergen

Powered by Labrador CMS